Dėl nekirčiuoto žodžio galo vokalizmo kiekybės ir kokybės Pelesos šnektoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl nekirčiuoto žodžio galo vokalizmo kiekybės ir kokybės Pelesos šnektoje
Alternative Title:
On the Quantity and Quality of Vocalism of the Unaccented Word Ending in the Pelesa Subdialect
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe instrumentiniais metodais bandoma nustatyti Pelesos šnektos balsių, realizuojamų tam tikrose pozicijose – nekirčiuotose galūnėse – kiekybės ir kokybės charakteristikas bei interpretuoti jas fonologijos aspektu. Bendrai ilgumų struktūrai apibūdinti matuota 213 (126 ilgųjų ir 87 trumpųjų) pokirtinių žodžio galo balsių trukmė, suskaičiuota kompiuterine programa PRAAT. Pozicijų būta įvairių: uždarosios ir atvirosios galūnės, po minkštųjų ir kietųjų, skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių Kiekvienos iš jų pavyzdžiai 4 šnekos informantų trumpos frazės viduje esančiame žodyje neutralia intonacija pakartoti po 3 kartus. Iš viso straipsnyje analizuojamos 2556 pokirtinių galūnių realizacijos. Straipsnyje pateikti rezultatai palyginti su 121 prieškirtine pozicija (prieš trumpą kirčiuotą galūnę, ilgis kirčiuotus skiemenis, nevienodos kokybės priebalsių aplinkoje – 1452 realizacijos).Reikšminiai žodžiai: Fonologinis balsių ilgumas; Vokalizmas; Kiekybė; Kokybė; Fonema; Neutralizacija; Pelesos šnekta; Nekirčiuotieji ilgieji balsiai; Trukmės-įtempimo požymis; Refonologizacija.

ENThis work attempts to determine, with instrumental methods, the vowel quantity and quality of the Pelesa subdialect, which appear in unaccented endings, and interpret them from a phonological perspective. The duration of 213 post-accented vowels (126 long vowels and 87 short vowels) was measured to describe the overall structure of their length, calculated by the PRAAT programme. The positions varied: closed or open endings, after soft and hard consonants, and voiced and voiceless consonants. Examples of each of the informants’ four short phrases containing a word with a neutral intonation in the middle of it were repeated three times. In total 2556 post-accented endings were analysed in the article. The results provided in the article are compared with 121 preaccented endings ( before the short accented ending, the long accented syllables, and in an environment of consonants of uneven quality – a total of 1452 realisations).

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1457
Updated:
2014-12-29 16:19:58
Metrics:
Views: 47
Export: