Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos : disertacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos: disertacija
Alternative Title:
Educational dimensions of life-long learning
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
109 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Educational dimensions of lifelong learning Kaunas, 2001 34 p. : diagr., schem
Summary / Abstract:

LTMokymosi visą gyvenimą idėjos įteisinimas traktuojamas kaip apsisprendimas demokratizuoti visuomenę, didinti investicijas, plėtoti švietimą, vieninteliu realiu apribojimu laikant tik prieinamų resursų ribas. Darbe pagrįstos Socialinės prielaidos įtakojančios mokymosi visą gyvenimą imperatyvą. Tai diktuoja neišvengiami globalizacijos, užimtumo darbo rinkoje, mokslo žinių ir informacinių technologijų plėtros, vaikų ir jaunimo ugdymo veiksniai. Tokiomis aplinkybėmis, kai iš vienos pusės, mokymasis visą gyvenimą yra neišvengiamas imperatyvas, “de facto” įteisintas strateginiais dokumentais, pagrįstas įvairiais moksliniais tyrimais ir apspręstas socialinių prielaidų, kyla būtinybė atskleisti edukologines dimensijas, jų raišką, ir tai įgalintų pagrįsti priemones ir sąlygas, skatinančias aktyvų sprendimų priėmimą, bendravimo gebėjimų tobulinimą, savarankiškų užduočių ir tikslų siekimą bei galimybes tai atnaujinti visą gyvenimą, o tuo pačiu užtikrintų institucijų bei individų sėkmę. Pagrindinės edukologinės dimensijos yra šios: mokymasis bendradarbiaujant; saugi emocinė ir fizinė mokymosi aplinka; mokinių individualūs skirtumai; patirtinis mokymasis. Darbe nuosekliai, empirinių tyrimų pagalba, atskleidžiamos edukologinės dimensijos. [Iš leidinio]

ENLegitimating of the idea of life-long learning is considered as determination to democratise the society, increase investments, and develop education, with limits of available resources seen as the only actual restriction. The work provides validation of the social preconditions, which influence the imperative of life-long learning. This is dictated by imminent factors of globalisation, employment, scientific know-how and development of information technologies, education of children and youth. Under circumstances when life-long learning is an imminent imperative legalized de facto in strategic documents, justified in various scientific research and decided by social preconditions, the need emerges to reveal educational dimensions and their expression, which would enable to justify measures and conditions, which promote active decision-making, improvement of communication capacities, aspiration for independent tasks and goals, as well as opportunities to renew life, at the same time ensuring success of institutions and individuals. The main educational dimensions are as follows: learning through cooperation; safe emotional and physical learning environment; individual differences of students; experimental learning. The work reveals educational dimensions with the help of empirical research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10236
Updated:
2022-01-26 20:21:45
Metrics:
Views: 93    Downloads: 9
Export: