Congruence of interests of different stakeholders of secondary school in the context of knowledge society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Congruence of interests of different stakeholders of secondary school in the context of knowledge society
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 243-254. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Summary / Abstract:

LTBesikeičiantis pasaulis verčia pažangias šalis atkreipti dėmesį į informacinės ir žinių visuomenės vystymąsi. Dėmesys skiriamas švietimui, o tiksliau vidurinei mokyklai, kur turi būti pradžia visiems piliečiams. Svarbiausias sprendimas švietime turėtų būti priimtas tarp suinteresuotų švietimo tarpininkų. Gausa ir laikinumas yra informacijos ir žinių bruožai, kurie prieinami aukštesniojo vystymo informacinėms technologijoms. Žinios tampa prieinamo skirtingiems ugdymo tarpininkams. Realia galimybe tampa visų pasaulio šalių bibliotekų ir kitų informacijos šaltinių sujungimas į vieną tinklą, pasitelkiant distancinį mokymą (-sį). Kyla problema – kas turėtų būti svarbu visoms švietimo tarpininkių grupėms vidurinėje mokykloje, kad jie išlaikytų harmoniją su būtinuoju visą gyvenimą trunkančiu švietimu ir išreikštų savo nutarimą kaip kuo lengviau pritapti prie žinių ir informacinės visuomenės? Straipsnio tikslas – identifikuoti atitikimus tarp skirtingų vidurinės mokyklos švietimo tarpininkų žinių ir informacinės visuomenės kontekste.Reikšminiai žodžiai: Interesų tapatumas; Tarpininkai švietime; Congruece of interests; Stakeholders in education.

ENThe changing world forces progressive countries to focus on development of information and knowledge society. The focus is placed on education and—to be more precise—on a secondary school, which is the starting point for all citizens. The most important decision in education should be made between stakeholders of education. Abundance and temporality are the attributes of knowledge that are accessible to more advanced information technologies. Knowledge becomes accessible to different intermediaries of education. A possibility of linking all world libraries and other information sources is becoming realistically possible. The same could be said about distant-learning. Although there is a question—what should be important to all groups of education intermediaries in a secondary school in order to maintain harmony with the compulsory life-long learning, and express their decision on how to easier adapt to knowledge and information society? The aim of the article is to identify conformity between knowledge of different secondary school education intermediaries and in the context of information society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9365
Updated:
2013-04-28 16:57:12
Metrics:
Views: 20
Export: