Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų (suaugusiųjų mokymo centrų) būklė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų (suaugusiųjų mokymo centrų) būklė Lietuvoje
Alternative Title:
The Situation of Adult General Education Schools (Adult Education Centres) in Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 63, p. 149-158
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos suaugusiųjų švietimo sistemos plėtotės tendencijos, analizuojama bendrojo lavinimo mokyklų (suaugusiųjų mokymo centrų) būklė Lietuvoje. Tyrimu buvo siekiama įvertinti suaugusiųjų mokyklų formaliojo ir neformaliojo mokymo turinį, besimokančiųjų kontingento struktūros kaitas amžiaus, socialinio statuso, profiliavimo atžvilgiu. Nagrinėjamos aktualios suaugusiųjų švietimo problemos, pateikiamos tyrimo išvados bei rekomendacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokykla ir mokymo centrai; Visą gyvenimą trunkantys mokymasis; Formalusis mokymas; Neformalusis suaugusiųjų švietimas; Socialinės atskirties žmonių grupės; Adult school; Long-life education; Formal/non-formal adult education; Social exclusion.

ENThe article discusses the trends pertaining to development of adult education system and analyses the situation of adult general education schools (adult education centres) in Lithuania. The research was aimed at assessing the content of formal and informal education of adult schools as well as look at the way learners vary in respect of age, social status, and subject streams. It also analyses relevant issues of adult education, supplies research conclusions and recommendations.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos : disertacija / Margarita Teresevičienė. Kaunas, 2001. 109 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8981
Updated:
2018-12-17 10:59:46
Metrics:
Views: 31
Export: