Les Etudes continues des pedagogues comme espace de developpement de la competence professionnelle

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaPrancūzų kalba / French
AntraštėLes Etudes continues des pedagogues comme espace de developpement de la competence professionnelle
Autoriai
LeidinyjeSpring University. Changing education in a changing society . 2005, 1, p. 17-25
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPedagogas; kompetencija; profesinis vystymas
ENPedagogue; competence; professional development
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje siekiama teoriškai ir empiriškai pagrįsti pedagogų studentų profesinės kompetencijos raidą tęstinių studijų metu. Keliami šie uždaviniai: a) išanalizuoti teorinius šios problemos aspektus; b) įvertinti ir išanalizuoti studentų suvokimą apie mokymo programų turinį bei studijų organizavimą; c) įvertinti studentų požiūrį į įgytas kompetencijas ir jų vystymą profesinėje veikloje. Straipsnyje yra remiamasi teorine literatūros analize, dviem diagnostiniais tyrimais (pirmajame dalyvavo 290 KU paskutinių kursų pedagogai studentai, antrajame -300 studentų, besimokančių KU tęstinių studijų institute), gautų duomenų statistine analize ir Klaipėdos universiteto programų turinio analize. Konstatuojama , kad profesinė kompetencija apima tiek teorines, tiek praktines žinias. Ji negali būti vertinama kaip tam tikrų atskirų kompetencijų sankaupa. Profesinė kompetencija yra originali įvairių individo resursų (kognityvinių, psichomotorinių, afektinių) samplaika duotajame kontekste. Profesinė kompetencija pasireiškia per teorines, praktines, socialines ir strategines kompetencijas, kurios pradedamos formuoti pradinio ugdymo metu, tačiau aukštosios mokyklos nėra pajėgios toliau jas tinkamai vystyti. Tyrimas atskleidė, kad būsimi pedagogai nėra patenkinti teikiamu išsilavinimu, nes jis daugiausia apima teorines kompetencijas, ir tai nesutampa su veikla, kurią jie turi atlikti darbo vietoje.

ENThis article aims at theoretical and empiric validation of education, purification and development space for professional competence. During initial education stage only primary variant of Professional competence is being shaped (theoretical, partly practical and social competencies are granted). Education and development of strategic competencies, former purification and development of theoretical, social and practical competencies are transferred to another space - continuing studies. The article reveals the attitudes of KU pedagogues of final courses and KU CSI students' on Professional competence, educated and developed in the process of training (initial and continuing), on relation between theoretical and practical training, on career development opportunities in different space of acquisition and development of Professional competence. [From the publication]

ISSN1822-2196
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3945
Atnaujinta2018-12-17 11:38:19
Metrika Peržiūros: 5