Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą realizavimo strateginių orientyrų įžvalga ugdymo realybės lygmenų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą realizavimo strateginių orientyrų įžvalga ugdymo realybės lygmenų kontekste
Alternative Title:
Approaches to adult lifelong learning within the context of the tier structure of learning reality and strategic guidelines for implementation
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 18, p. 69-75. Edukologija
Keywords:
LT
Mokymasis visą gyvenimą; Suaugusiųjų mokymasis; Suaugusiųjų švietimas; Suaugusiųjų švietimo teorija; Ugdymo realybė; Ugdymo realybės lygmenys.
EN
Adult education; Adult education, lifelong learning, adult education, education levels of reality, adult education theory; Adult learning; Learning reality; Lifelong learning.
Summary / Abstract:

LTLietuvos, aktyviai besiintegruojančios į globalią visuomenę, vystymosi siekinys - žinių visuomenė. Daugelis valstybinių ir tarptautinių (ES) dokumentų išryškina mokymosi visą gyvenimą imperatyvą kaip būtiną sąlygą, žengiant į žinių visuomenę. Šiame straipsnyje pateikiama JAV, ES ir Lietuvos valstybiniuose dokumentuose suformuluotos nuostatos, kylančios iš mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo orientyrų ugdymo realybės lygmenų atžvilgiu, ypatingas dėmesys skiriamas instituciniam ugdymosi realybės lygmeniui. Institucinis ugdymosi realybės lygmuo analizuojamas ir suaugusiųjų mokymosi teorijų atžvilgiu. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas tiriamas per biheviorizmo, kognityvizmo, konstruktyvizmo ir humanizmo teorijų prizmę. Tyrimo pabaigoje pateikiama išvada, kad skirtingos suaugusiųjų mokymosi teorijos suponuoja skirtingas kliūtis, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą siekį apatiniame ugdymo realybės lygmenyje, t.y. intrapersonaliniame lygmenyje. Dokumentų ir mokymosi teorijų apžvalga pabrėžia dviejų plačių mokymosi koncepcijų - autoritarinės ir liberaliosios - priešpriešą. [Iš leidinio]

ENKnowledge-based economy is the goal of many countries world-wide as well as that of Lithuania as of an actively integrating member into global community. Many national and supranational (EU) documents highlight the imperative to promote lifelong learning as a pre-condition for transition into the knowledge society. The article looks into USA, EU and Lithuanian documentary basis for the formulaic statements of the implications upon the structure of learning reality and focuses upon the institutional tier of learning reality. Also the implications upon the institutional tier are tested from the perspective of the adult learning theories. The lifelong learning imperative is approached through behaviouristic, cognitivistic, constructivistic and humanistic theory perspectives. The analysis reveals that different theories highlight different problems for the lifelong learning to be internalised at the basic tier of learning reality, i.e. intrapersonal level. Both analyses of documentary basis and learning theories indicate that there arises a tension between two major approaches towards learning: authoritarian and liberal approaches. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46755
Updated:
2018-12-17 11:29:50
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: