Lietuvos profesinio orientavimo edukologiniai ir psichologiniai pagrindai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos profesinio orientavimo edukologiniai ir psichologiniai pagrindai
Alternative Title:
Educational and psychological foundations of vocational guidance in the Republic of Lithuania
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 7, p. 10-23
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami Lietuvos profesinio orientavimo edukologiniai ir psichologiniai pagrindai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais buvo pradėta moksliškai vadovauti moksleivių profesijos pasirinkimui. Sukurta Lietuvos psichotechnikos ir profesinės orientacijos draugija, vykdžiusi personalo atrankos, profesinio tinkamumo bei profesinio konsultavimo tyrimus, diegusi šiuos tyrimus j praktiką. Tuometiniai mokslinai atradimai neprarado aktualumo ir šiandien - sparčiai kintančios darbo rinkos sąlygomis. 1940-1990 metais sukurta profesinio orientavimo ir konsultavimo sistema visoje šalyje, orientuota j politinį užsakymą, liaudies ūkio planavimą ir mažiau atsižvelgiant j moksleivių poreikius bei tuo metu sukurtas mokslininkų teorijas. Dabartiniu metu L. Jovaišos, S. Kregždės ir jų mokinių sukurta profesinio orientavimo teorija yra tęsiama Vytauto Didžiojo universitete, kur vadovaujant R. Laužackui, K. Pūkeliui bei jų kolegoms, ji yra populiarinama bei įdiegiama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. [Iš leidinio]

ENThe article analyses educational and psychological foundations of vocational guidance in Lithuania. The results of the research show the period of 1918-1940 in the Lithuanian Republic witnessed the start of vocational orientation development on scientific grounds. Lithuanian Psychotechnical and vocational orientation society was founded that performed personnel selection, vocational suitability and vocational counselling questions and implemented this research into practice. Scientific discoveries of that time have not lost credibility and importance nowadays - under the conditions of rapidly changing labour market. In the period of 1940-1990, vocational orientation and counselling system was created in the whole country, oriented to the political order, planned economy and less concerned with learner needs and scientific theories of that time. Nowadays, the theory of vocational guidance, developed by L. Jovaisa, S. Kregzde and their students is further developed at Vytautas Magnus University under the supervision of R. Lau-zackas, K. Pukelis and their colleagues, is being popularised and implemented in Lithuania and in foreign countries. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50264
Updated:
2020-04-09 14:00:04
Metrics:
Views: 20
Export: