Lietuvos suaugusiųjų švietimo naujovės: kontekstas ir patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos suaugusiųjų švietimo naujovės: kontekstas ir patirtis
Alternative Title:
Innovations in adult education in Lithuania: contexts and practice
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 6, p. 52-65
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama išryškinti suaugusiųjų švietimo naujoves, kurios vykdomos specifiniame kontekste: Lietuvoje vykstant esminiams socialinės ir kultūrinės kaitos procesams, o pasaulio pažangiajai visuomenės daliai plėtojant nuolatinio mokymosi idėją. Straipsnyje išsamiai analizuojama pagrindinė temą apibrėžiančių sąvokų samprata, jų šiuolaikinis kontekstas, pateikiami praktinių andragoginės veiklos pavyzdžių. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados apie suaugusiųjų mokymosi naujoves, andragogikos ir praktinių tyrimų reikšmę suaugusiųjų švietimui. [Iš leidinio]

ENThis article aims at highlighting adult education innovations, which are being implemented in the specific context: Lithuania being in the process of special and cultural change and the progressive part of the world society developing the idea of lifelong learning. The article provides a sequential analysis of major concepts defining the topic, their contemporary contexts and presents ; samples of research carried out in andragogical practical activity. The article is concluded with presenting an overview of the types of adult learning innovations and highlighting the importance of andragogical and practical research to adult education. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50292
Updated:
2020-04-10 18:47:15
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: