Suaugusiųjų mokymas(is) užsienyje ir lietuvoje: problemos ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokymas(is) užsienyje ir lietuvoje: problemos ir perspektyvos
Alternative Title:
Problems and prospects of the adult teaching (learning) abroad and in Lithuania
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 42-57
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTMokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas buvo atliekamas netiesiogiai, atliekant penktos klasės mokinių adaptacijos pagrindinio ugdymo etape situacijos tyrimą ir identifikuojant adaptacijos procese kylančias problemas. Duomenų kokybinės analizės pagrindu buvo daromos prielaidos apie mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų būklę ir raišką. Mokytojo, kaip mokymo(si) proceso organizatoriaus, kompetencijų tyrimas parodė, kad aktualios šioje situacijoje yra tiek bendrosios didaktinės (mokymo mokytis, savarankiško darbo organizavimo, mokymo(si) proceso vadybos ir kt.), tiek ir asmeninės mokytojo kompetencijos bei vertybinės nuostatos, atitinkančios humanistinės psichologijos ir pedagogikos principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymasis; Kvalifikacijos kėlimas; Švietimo kaita; Andragogų veikla; Adult teaching (learning); In-service training; Educational change; Practice of adult teachers.

ENResearch into competences of the teacher as the organiser of the educational process was carried out indirectly, through the survey of the situation with adaptation of the fifth-graders at the stage of general education and identification of problems arising in the process of adaptation. Qualitative data analysis led to assumptions about the condition and manifestations of competences of the teacher as the organiser of the educational process. The survey of competences of the teacher as the organiser of the educational process has shown that what matters in this situation is both general didactic competences and values (teaching to learn, independent work organisation, educational process management, etc.) and personal competences and values of the teacher matching the principles of humanistic psychology and pedagogics.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos : disertacija / Margarita Teresevičienė. Kaunas, 2001. 109 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/595
Updated:
2018-12-17 11:32:28
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: