Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas : pirmokų tėvų grupių palyginimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asimiliacijos prielaidos ir mokyklos pasirinkimas: pirmokų tėvų grupių palyginimas
Alternative Title:
Preconditions of assimilation and the choice of school: comparison between groups of parents of the first grades
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 76-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Romai; Švietimas; Išsilavinimas; Specialusis ugdymas; Roma children; Education; Training; Special education.
Keywords:
LT
Išsilavinimas; Romai; Švietimas; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children; Rusų kalba / Russian language.
EN
Special education; Training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio paskirtis – įvertinti socialinius etniškumo ypatumus, kuriais pasižymi skirtingus švietimo sektorius (t.y. mokyklas pagal skirtingą dėstymo kalbą) pasirenkantys žmonės. Įvertinus pamatinius socialinius demografinius bruožus pagal 2005 m. apklausos duomenis, pirmokų tėvų grupės skiriasi savo socialine padėtimi. Prielaidos asimiliacijai siejamos su socialinio mobilumo strategija. Teigiama, jog mokyklos pasirinkimas yra integracijos ir asimiliacinių nuostatų išraiška, o ne asimiliacijos veiksnys: pirmiau įvyksta būsimų pirmokų tėvų integracija į lietuvišką socialinę terpę, o tik po to renkamasi mokyklą. Etninės kilmės įvairumo tarp Lietuvos pirmokų analizė atskleidžia, jog rusų kalba ir rusiška mokykla integruoja platesnį spektrą nelietuviškos populiacijos negu analogiški lietuviškieji institutai.

ENThe article assesses social aspects of ethnicity through analysis of differences exhibited by those who choose different primary schools (by language of teaching: Lithuanian, Russian or Polish) for their children. On the basis of survey data of 2005, the groups of parents are found to differ with regard to basic social characteristics. Assimilation prospects are seen as related to strategies of social mobility. It is concluded that school cannot be considered an independent factor in assimilation process. The choice of a school is the result of parents’ integration and of their assimilative attitudes rather than the other way round. Having assessed ethnic diversity of first-graders’ parents, the conclusion is made that the Russian language as such and schools, where children are taught in Russian tend to accommodate a larger share and spectrum of the non-Lithuanian population than the analogous Lithuanian institutes.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9419
Updated:
2018-12-17 11:51:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: