Miesto socialinis ekonominis kontekstas ir tautinio tapatumo raiška: Visagino miesto atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto socialinis ekonominis kontekstas ir tautinio tapatumo raiška: Visagino miesto atvejis
Alternative Title:
Urban social and economic context and national identities: the case of Visaginas in Lithuania
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2014, Nr. 2, p. 125-143
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTTransnacionalinių bendruomenių formavimasis daugiausia vyksta dėl tarptautinės migracijos procesų ir dažnai analizuojamas tarptautinės migracijos kontekste. Daug rečiau mokslinėje literatūroje nagrinėjama miesto, kaip sociokultūrinės erdvės, migrantų kilmės šalies, kaip tėvynės, konteksto ir tautinio tapatinimosi formų sąveika, šių formų ir sąveikos kompleksiškumas. Siekiant užpildyti šį akademinį vakuumą straipsnyje nagrinėjamos Visagine gimusių asmenų patirtys ir pristatomos kokybinio tyrimo (15 giluminių interviu su rusakalbiu jaunimu Visagine), atlikto vykdant LMT finansuojamą projektą „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“ (LIVE) įžvalgos. Taip pat atsakoma į klausimą, kokias politinių, socialinių, etninių, kultūrinių ir kalbinių tapatumų fragmentacijas administracinėmis ribomis apibrėžtame mieste sukuria saistymasis su keliomis valstybėmis, gyvenant vietoje, kurios atsiradimą lėmė planinė imigracija iš buvusios TSRS valstybių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė bendruomenė; Planinė imigracija; Tautinis tapatumas; Visaginas; Visaginas, Lietuva, Rusija, planinė imigracija, tautinis tapatumas; Ethnic community; Lithuania; National identity; Planned immigration; Visaginas; Rusija (Russia).

ENThe formation of transnational communities is usually analysed in the context of international migration, but less frequently of the city as a socio-cultural space and the context of national self-identification complexity. This article aims to analyse the impact of the processes of globalisation on the fragmentation of national identity and presents the results of a fieldwork based on 15 interviews and a number of observations conducted in the town of Visaginas with young Russian speakers in order to answer the question of what political, social, ethnic, cultural and linguistic fragmentation of identities defined by administrative boundaries of a city creates national belonging and identification with several countries. The analysis of the empirical investigation has also shown that the national identity of young Russianspeaking Lithuanian citizens in Visaginas is constructed in the processes of globalisation and transnationalism, and that globalisation causes diversification and fragmentation of their feeling of national belonging and identity. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56828
Updated:
2021-02-10 17:22:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: