Emocijų kartografija: subjektyvios lietuvių emigrantų patirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocijų kartografija: subjektyvios lietuvių emigrantų patirtys
Alternative Title:
Map of emotions: the subjective experience of emigrants
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2019, 27, p. 45-59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigrantai (Diaspora); Emocijos; Emocinė savijauta; Kokybinis tyrimas; Neapykanta; Nusivylimas; Pyktis; Socialiniai santykiai; Subjektyvi patirtis; Valdžia; Valstybė; Anger; Disappointment; Emigrants; Emotional well-being; Emotions; Government; Hate; Lithuania; Qualitative research; Social relations; State; Subjective experience.
Keywords:
LT
20 amžius; Emocijos / Emotions; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LT2018 m. lietuvių emigrantų apklausa atskleidė nerimą keliantį faktą: 56,7 proc. apklaustųjų, gyvendami Lietuvoje, jautėsi nereikalingi. Tai paskatino pasigilinti į išvykstančiųjų emocijų rinkinius: išvykstančiųjų individualių patirčių įvairovę, jų subjektyvų vertinimą bei poveikį savijautai gyvenant Lietuvoje. Straipsnio tikslas – išskleisti išvykstančių lietuvių emocijas ir aptarti subjektyvias jų patirtis bei iš to plaukiančią emocinę savijautą. Empirinio tyrimo metu apklaustiesiems suteikta galimybė atsakyti į atvirą klausimą leido gauti daug įvairialypės informacijos apie išvykstančiųjų emocijų rinkinius, pavyzdžiui, pyktis, liūdesys, baimė, neviltis ar net pasibjaurėjimas, išsakomus tiek asmeniniuose, tiek abstrakčiuose pavyzdžiuose, apimančiuose tiek tarpasmeninius santykius, tiek santykius su valdžia. Akivaizdu, kad tokiais emocijų ištekliais negali remtis pozityvūs santykiai (nesvarbu, ar kalbėsime apie tarpasmeninius, ar apie asmens ir institucijos santykius). Tyrimas leidžia atsargiai daryti prielaidą apie audringą apklaustųjų emocijų bangavimą kaip tam tikrą atsaką į augantį valstybės biurokratizavimą ir procedūrinimą. Duomenys rodo, kad perteklinis valdžios kišimasis į privačią sferą sukelia neigiamas visuomenės emocijas, kurios ilgainiui perauga į dalies žmonių išgyvenamą nerimą ar net socialinį kentėjimą, galiausiai smarkiai paskatina nuspręsti išvykti ir ilgai išliekančias nuoskaudas tėvynės atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENRecent public polls revealed that 56.7% of Lithuanian emigrants (N=1500) felt unneeded in their homeland. Many of them were not only disappointed with their country and therefore decided to leave, but also couldn’t find adequate emotional relations with their homeland afterwards. This raises the question: What kind of emotion are prevalent among emigrants? This paper addresses emotions of emigrants with respect to both person-to-person and person-to-state relations. Studies of emotions in Lithuania have only recently started to make their way into a broader discourse of understanding, and there are still no studies on emotions of Lithuanian emigrants even though migration studies attract plenty of attention. This aspect is marginalized in the public discourse as well. The results of the research show that dominant aspects of emotional capital among emigrants are distrust, anxiety, despair, and fear. Obviously, such emotional resources cannot become the basis of positive relationships (whether we are talking about interpersonal or personal-institutional relationships); however, there are some positive tendencies when a few informants encourage to take self-responsibility for emotional states rather than blame outside circumstances. The data show that excessive government interference in the private sphere might serve as the cause of negative public emotions, which in the long run evolve into anxiety or even social suffering experienced by some people, potentially contributing to the decision to leave and even later to long-lasting grievances against the homeland. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.27.2
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80765
Updated:
2022-10-26 08:33:53
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: