Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos metropoliniai regionai. Gyventojų erdvinė diferenciacija XXI a. pradžioje
Alternative Title:
Metropolitan regions of Lithuania. Residential differentiation in the XXI century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2017.
Pages:
151 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Metropolinis regionas; Miestas; Gyventojai; Erdvė; Segregacija; Tautinė sudėtis; Uždara gyvenvietė; Lithuania; Metropolitan region; City; Population; Space; Segregation; Ethnic composition; Closed settlement.
Contents:
Įvadas — Metodologija — Gyventojų segregacijos tyrimų metropoliniuose regionuose apžvalga: Miestų regionų tyrimai; Segregacijos arba erdvinės rezidencinės diferenciacijos problema; Erdvinės segregacijos problema mokslo tyrimuose Lietuvoje — Lietuvos metropolinių regionų raida miestų sistemos transformacijos kontekste: Lietuva pokomunistinių šalių kontekste; Lietuvos miestų sistemos transformacija Baltijos šalių kontekste; Metropoliniai regionai gyvenviečių sistemos transformacijų kontekste 2001-2011 m.; Vidaus migracija ir jos įtaka apgyvendinimo sistemos kaitai; Vidaus migracija ir metropolinių regionų raida — Socialinė segregacija Lietuvos metropoliniuose regionuose: Metropolinių regionų socialinės struktūros kaita – šalies metropolizacijos pasekmė; Socioerdvinės segregacijos laipsnis metropoliniuose regionuose; Teritorinės segregacijos dimensijos – kartografinės analizės rezultatai; Socioekonominės segregacijos kaita Vilniaus mieste; Socialinės segregacijos demografinė dimensija — Gyventojų tautinė teritorinė diferenciacija: Tautinė sudėtis ir jos kaita; Tautinė diferenciacija 2011 m.; Kiekybinė etninės diferenciacijos analizė; Religinių bendruomenių koncentracijos skirtumai — Elektorinė rezidencinė diferenciacija Lietuvos metropoliniuose regionuose: Gyventojų politinė diferenciacija – statistinės analizės rezultatai; Politinė rezidencinė diferenciacija – kartografinės analizės rezultatai — Daugiadimensiniai segregacijos aspektai Lietuvos metropoliniuose regionuose: Socioetninės segregacijos dimensijos; Politinės socioetninės segregacijos dimensijos — Uždarosios gyvenvietės – išskirtinės teritorinės segregacijos metropoliniuose regionuose pavyzdys: Uždarosios gyvenvietės pasaulyje; Uždarosios gyvenvietės Lietuvoje; Uždarųjų gyvenviečių socialinis vaidmuo Lietuvos metropoliniuose regionuose — Išvados ir apibendrinimai — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Erdvė; Gyventojai / Population; Metropolinis regionas; Segregacija; Tautinė sudėtis; Uždara gyvenvietė.
EN
City; Closed settlement; Ethnic composition; Metropolitan region; Population; Segregation; Space.
Summary / Abstract:

LTŠios kolektyvinės monografijos objektas yra trijų didžiųjų Lietuvos miestų metropoliniai regionai ir jų gyventojai XXI a. pradžioje. Kintanti Lietuvos metropolinių regionų erdvinė struktūra, auganti gyventojų segregacija, kaip ateities socialinio vystymosi problemų veiksnys, yra šio projekto dėmesio centre. Šiame leidinyje pristatomi mokslinio tyrimo, kurio pagrindinis tikslas buvo nustatyti naujai susiformavusių kompleksinių erdvinių darinių – miestų regionų, apimančių tiek tankiai užstatytus miestų branduolius, tiek išdrykusius priemiesčius, erdvinę struktūrą bei rezidencinę diferenciaciją joje, rezultatus. Tyrimas rėmėsi hipoteze, kad auganti socialinė nelygybė turi daugiau ar mažiau atsispindėti ir erdvės naudojimo skirtumuose. Taip pat tikėtina, jog šie skirtumai labai nevienodai paliečia skirtingas gyventojų grupes skirtinguose miestuose. Pagrindinis tyrimo klausimas – kur ir kokie gyventojai gyvena Lietuvos metropoliniuose regionuose ir kokias socialines pasekmes kelia jų teritorinis pasiskirstymas ir jo kaita. Daugiausia dėmesio šiame leidinyje skiriama socioekonominei segregacijos dedamajai, nes pagrindinės gyventojų segregacijos priežastys yra susijusios būtent su gyventojų pajamų skirtumais. Be socioekonominių, taip pat nagrinėjamos demografinės, kultūrinės ir politinės segregacijos dimensijos. Jos bendrai įvardijamos kaip sociodemografinė segregacija, pabrėžiant, kad teritorinė gyventojų grupių atskirtis gali, o dažnai ir pasireiškia iš karto keliais aspektais. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955531593
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70268
Updated:
2021-03-08 13:36:06
Metrics:
Views: 76    Downloads: 26
Export: