Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje
Alternative Title:
Aspects of social justice in the civic participation of Russian ethnic group in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2018, t. 29, Nr. 4, p. 239-245
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Etninės religinės grupės / Ethnic religious groups.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis kokybinių interviu su rusų nevyriausybinių organizacijų lyderiais ir atstovais Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune, duomenimis, analizuojami socialinio teisingumo aspektai etninių mažumų pilietinėje veikloje. Straipsnyje remiamasi Nancy Fraser (1996; 2007) socialinio teisingumo apibrėžimu, kuris išskiria tris jo dimensijas – ekonominę, kultūrinę ir politinę, siejamas su resursų perskirstymu, pripažinimo politika ir politiniu atstovavimu. Diskutuojama, kiek rusų savanoriškų organizacijų įsikūrimo motyvai, tikslai ir vykdoma veikla siejasi su šiomis dimensijomis. Tyrimo rezultatai parodo, kad savanoriškų rusų organizacijų veikla nukreipta į kultūrines veiklas ir kultūrinius aspektus, siejamus su etninių grupių pripažinimo politika. Pateikiami interviu duomenys, surinkti sociologinio tyrimo, vykdomo Socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto mokslininkų, metu. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Nr. LIP-031/2016). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusų etninė grupė; Nevyriausybinės organizacijos; Socialinis teisingumas; Vilnius; Kaunas; Klaipėda; Etninių grupių pilietinė veikla; Russian ethnic minority; Nongovernmental organizations; Social justice; Vilnius; Kaunas; Klaipėda; Civic participation of ethnic groups.

ENThe article presents empirical data from qualitative interviews with leaders and representatives of Russian ethnic group nongovernmental organizations conducted in the cities of Vilnius, Klaipėda and Kaunas in 2016–2017. The analysis of aspects of social justice in civic participation of the Russian ethnic minority group is presented in the article. The author applies the definition of Nancy Fraser (1996, 2007), who distinguishes three dimensions of social justice: economic, cultural and political, associated with redistribution, recognition policy and political representation. It is discussed if and how the motives, goals and activities of the Russian nongovernmental organizations are linked or related to these mentioned dimensions. The study revealed that the field of activity of the Russian nongovernmental organizations mainly focuses on cultural activities and cultural aspects related to the policy of recognition of ethnic groups. The empirical data is collected in the framework of the research project which addresses the experiences of social and historical justice by different generations of Lithuanians and Lithuanian Russians. The research project is funded by the Research Council of Lithuania and conducted by a group of researchers from the Lithuanian Social Research Centre (the number of this project is LIP-031/2016). [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v29i4.3850
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79054
Updated:
2020-03-01 20:52:40
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: