Baltų mitologemų etimologijos žodynas. T. 1, Kristburgo sutartis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų mitologemų etimologijos žodynas. T. 1, Kristburgo sutartis
Alternative Title:
  • Kristburgo sutartis
  • Etymological dictionary of baltic mythologemes
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
Pages:
623 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Preface — Įvadas — Temos aktualumas (mokslinis naujumas, teorinis reikšmingumas, praktinis darbo aktualumas) — Tiriamoji medžiaga — Baltų mitologemų etimologijos žodyno tikslas ir keliami uždaviniai — Mokslinė darbo problema — Tyrimo metodai ir metodologiniai nuostatai — Mitologemų lingvistinės analizės principai: mitonimų etimologizavimo ypatumai — Terminai — I. 1249 m. Kristburgo taikos sutartis. 1249 m. Kristburgo taikos sutartis (A perrašo faksimilė). 1249 m. Kristburgo taikos sutartis (faktografinė informacija; tekstas lotynų kalba). 1249 m. Kristburgo taikos sutartis (faktografinių duomenų interpretacija; tekstas lietuvių kalba) — II. Curche. Teonimo Curche paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Tekstologinė analizė. Mitologinis eksplikacinis faktografinės medžiagos pagrindimas. Grafinis teonimo Curche raiškos aprašas. Etimologinė teonimo Curche analizė. Sememų „bulius“ – „derliaus dievybė“ – „piktoji dvasia; vaiduoklis“ – „lokys“ mitologinė tipologinė analizė — III. Tulissones / Ligaschones. Ide. hieroforinės sampratos ir hieronimų funkcinės atribucijos genezė. Archajiškosios ide. hieroniminės terminijos genezė ir determinacija. Senųjų graikų hieroforinės sistemos ir hieroniminės terminijos genezė bei determinacija. Italikų hieroforinės sistemos ir hieroniminės terminijos genezė bei determinacija. Senųjų indų hieroforinės sistemos ir hieroniminės terminijos genezė bei determinacija. Baltų hieroforinės sistemos ir hieroniminės terminijos genezė bei determinacija. Hieronimų Tulissones / Ligaschones paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Hieronimų Tulissones / Ligaschones etimologinė analizė. Ide. lamentacinės tradicijos genezė ir etiologija— IV. Lunarinio / soliarinio kultų atšvaitai baltų, slavų ir kitų ide. tautų mitologijoje. Ide. lunarinio / soliarinio kultų reminiscencija ir genezė. Baltų lunarinio kulto reliktai. Hermafroditinės ide. lunarinės dievybės etiologija. Numerologinė lunarinio kulto religinė mitologinė motyvacija. Zoomorfinė lunarinės simbolikos atributika: ragas, iltys. Žaibo ir lunarinės dievybės referentinė interferencija. Mitopoetinė lie. amalas „Viscum album“ reikšmė (baltų ir kitų ide. tautų rašytinių šaltinių ir folkloro duomenimis). Semantinio archetipo verifikacija lingvistiniu aspektu. Etimologinė lie. amalas „Viscum album“ analizė. P. K. Tacito veikalo De origine et situ Germanorum XLV dalies faktografinių duomenų eksplikacija. Lo. glēsum „gintaras“ (Tacit. Germ. XLV: 14) etimologinė analizė. Lunarinės atributikos ir matricentrinės teorijos santykis. Lie. dial. žemyna „viršutinis birus (ppr. dirbamas ar kitaip naudojamas) mūsų planetos paviršiaus sluoksnis; privatus (ppr. dirbamas) sklypas, naudmenos“ deifikacijos etiologija. Mitologemos la. Coracle etiologija. Baltų metempsichozė (velionio išlydėjimo papročio, aprašyto P. Orozijaus kronikos Wulfstano intarpe ir Sūduvių knygelėje, verifikavimo klausimu). Ide. galaktomorfinės atributikos mitologinė motyvacija. Baltų ir kitų ide. tautų sampratos „siela (anima)“ genezė. Baltų ir kitų ide. tautų oomorfinė protokosmologinės sistemos rekonstrukcija.Slavų lunarinis / soliarinis kultas. Germanų lunarinis kultas. Indų ir iranėnų lunarinis / soliarinis kultas. Helėnų lunarinis kultas. Italikų lunarinis kultas — Išvados — Etymological Dictionary of Baltic Mythologemes I: Christburg Treaty (Summary) — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Sutrumpinimai — Mitologemų rodyklė — Žodžių rodyklė — Darbe minimų vietovardžių rodyklė — Darbe minimų autorių pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 70, p. 207-211
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Baltų ir kitų iindoeuropiučių tautų religinės sistemos; Baltų panteono kilmė; Etimologija; Etimologinė ir kultūrologinė analizė; Lingvistinė mitologemų studija; Mitonimai; Mėnulio ir Saulės kultas; Prūsų mitologija; Rašytinis šaltinis; Etymologcal and culturological analyses; Etymology; Genesis of the Baltic Pantheon; Linguistic studies of mythologemes; Lunar and Solar cults; Mitonyms; Proto-Indo-European religious-mythological models; Prussian mythology; Written sources.

ISBN:
9789955868507
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43146
Updated:
2020-12-10 15:16:20
Metrics:
Views: 92    Downloads: 20
Export: