Kriminalistika Lietuvoje 1990-2020: nuo naujų paradigmų paieškos iki realizuotų mokslinių koncepcijų ir ateities įžvalgų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistika Lietuvoje 1990-2020: nuo naujų paradigmų paieškos iki realizuotų mokslinių koncepcijų ir ateities įžvalgų
Alternative Title:
Criminalistics in Lithuania 1990-2020: from the search for new paradigms to realized scientific concepts and future insights
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2020, 24, p. 256-291
Keywords:
LT
Bendra Europos kriminalistikos erdvė; Kriminalistinės institucijos; Lietuvos kriminalistikos istorija; Mokslo programos; Studijos; Teisinė bazė; Tyrimai.
EN
Common European Criminalistics space; Common sphere of criminalistic; Criminalistic; Criminalistic institutions; Criminalistics institutions; History of Lithuanian Criminalistics; Legal basis; Legislation; Research; Research programs; Scientific programs; Studies.
Summary / Abstract:

LTKriminalistikos istorija Lietuvoje turėjo savo specifiką, kuri buvo susieta ne tik su mokslo raida, bet ir valstybės kūrimu, tam tikru istoriniu paveldu bei geopolitine situacija. Kalbant apie Lietuvos kriminalistikos istorijos trečiąjį etapą, reikia pastebėti, kad jis prasidėjo po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., kada keičiasi valstybės politiniai ir socialiniai bei ekonominiai vektoriai, jos institucijų sandara ir teisinis reglamentavimas, pradeda formuotis naujos teisėsaugos struktūros, atsiranda ir poreikis naujam kriminalistikos supratimui ir taikomųjų kriminalistikos metodų, būdų ir rekomendacijų diegimo į kovos su nusikalstamumu sritį praktikai. Sąlyginai šį trisdešimt metų apimantį Lietuvos kriminalistikos istorijos etapą autoriai pabandė schematiškai apžvelgti suskirstydami jį dešimtmečiais, turint tikslą parodyti kiekvieno dešimtmečio savitumo išskirtinius bruožus, vertinant teisinio reglamentavimo pokyčius, institucinę raidą, mokslo ir studijų plėtrą, tuo pačiu ir pagrindžiant tokį skirstymą bei pateikti savas įžvalgas, kaip tai darė kiekvieno kito dešimtmečio pradžioje, dėl tolesnio Lietuvos kriminalistikos vystymo krypčių. [Iš leidinio]

ENThis article presents key moments of the development of Lithuanian Criminalistics after the restoration of Independent Lithuania. The authors tried to give a schematic overview of this thirty-year stage of history of Lithuanian Criminalistics by dividing it into decades, with the aim of showing the distinctive features of each decade, assessing changes in legal regulation and institutional development, development of the science and studies, also by justifying this division and providing authors’ insights. Criminalistics’ research conducted in Lithuania in 1990-2020 covered many important issues of Lithuanian Criminalistics’ policy and its implementation strategy and allowed to predict the perspectives of further research. In the first decade (1990-2000), urgent and paramount was the need to reorient the training of law enforcement officers, both by creating the philosophy of training itself and by establishing or reorganizing research and study institutions, forming scientific and pedagogical personnel. The second decade (2001-2010) can be described as a period of breakthrough in Criminalistics’ science and a period of debatable decisions in legal regulation and institutional modeling. The third decade (2011-2020) is marked as the period of the renaissance of Criminalistics’ science in Lithuania, considering the ongoing (intensifying) integration in international community, understanding the necessity of harmonization and the first EU initiatives to start the creation of a common European Criminalistics’ space.In the opinion of the authors, assessing the development trends of Criminalistics’ science, it is necessary to develop a scientific concept of effective management of Lithuanian Criminalistics and expert institutions and the concept’s implementation mechanism in the context of European change, to prepare a complex structured step-by-step scientific concept for qualification development of law enforcement officers, to create scientific concept for Lithuanian Criminalistics policy in law enforcement institutions’ strategies in order to ensure a common European area of public security. The focus on Criminalistics’ science in Europe suggests that any threats to local Criminalistics as a science, practice and study discipline are no longer relevant or will be sufficiently effectively neutralized. Criminalistics in Lithuania, having wandered enough in the wrong ways, has the opportunity to go along with other European countries on the path of creating a common European Criminalistics’ space. The authors argue that in order to have a realistic and research-based vision for the development of Criminalistics in Europe by at least 2030, it is necessary to bring together teams of scientists working in the field of Criminalistics’ prognosis for project research, using teams in various formats, including non-governmental Criminalistics’ organizations, to offer their scientific services to international (and national) institutions responsible for scientific policy and law enforcement. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-20-24-16
ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87706
Updated:
2021-02-02 19:06:03
Metrics:
Views: 73    Downloads: 30
Export: