Kontrabandos tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontrabandos tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Investigation of smuggling
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
150 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Расследование контрабанды Vilnius, 2005 30 p
Summary / Abstract:

LTKova su kontrabanda, jos prevencija – kompleksinis darbas, apimantis įvairias kryptis: ekonominę, socialinę, teisinę ir kt. Viena iš efektyviausių krypčių yra kontrabandos atskleidimo ir tyrimo būdų bei priemonių tobulinimas, kriminalistinių metodinių rekomendacijų, skirtų kontrabandos tyrimui, kūrimas. Disertacija susideda iš įvado, išvadų ir trijų pagrindinių skyrių, kurių kiekvienas skirtas atskirai temai tirti, gautiems duomenims analizuoti ir įvertinti. Pirmas skyrius skirtas tarpdisciplininės kontrabandos charakteristikos sampratai išnagrinėti. Čia realizuojama sisteminio požiūrio į nusikalstamą veiką idėja ir nagrinėjami sudedamieji tarpdisciplininės kontrabandos charakteristikos elementai: baudžiamoji teisinė, kriminalistinė, kriminologinė ir baudžiamoji procesinė kontrabandos charakteristikos. Antrajame skyriuje išdėstyti kontrabandos atskleidimo ir tyrimo planavimo ypatumai, analizuojami kontrabandos tyrimo pradžios bei pirminių duomenų, reikšmingų kontrabandos tyrimui, surinkimo, tipinių tyrimo situacijų, versijų ir pagrindinių kontrabandos tyrimo krypčių klausimai. Trečias skyrius skirtas kontrabandos tyrimo metu dažniausiai atliekamiems procesiniams veiksmams, jo atlikimo dėsningumams ir specifikai išnagrinėti. Jame ištirti ir išdėstyti pagrindiniai apžiūros, liudytojų ir įtariamųjų apklausos, kratos ir poėmio, parodymų patikrinimo vietoje ir eksperimento, objektų tyrimo ir ekspertizės atlikimo ypatumai. [Iš leidinio]

ENThe fight against smuggling, and its prevention, is a complex task covering various areas: economic, social, legal, etc. One of the most effective directions is the improvement of smuggling disclosure and investigation methods and measures and the formulation of methodical criminological recommendations for the investigation of smuggling. The dissertation consists of an introduction, conclusions and three basic chapters, each of which is dedicated to a specific topic and analysis and evaluation of obtained data. The first chapter is dedicated to the analysis of the interdisciplinary characteristics of smuggling. It implements the concept of a systemic approach to criminal activity and it analyses the interdisciplinary constituent parts of the characteristic elements of smuggling: the penal-legal, criminalistic, criminological and penal process characteristics of smuggling. The second chapter outlines some particulars of planning the disclosure and investigation of smuggling; it analyses the beginning of smuggling investigation, collection of primary data needed for investigation, and issues concerning typical investigation situations, versions and the main directions of smuggling investigations. The third chapter discusses the most common procedural actions during smuggling investigations, their patterns and specifics. It analyses and outlines the key features of examination, interrogation of witnesses and suspects, search and seizure, examination of evidence on site and the particulars of performing corroborating experiments, investigation of objects and the performance of forensic research.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1291
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 221
Export: