Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys: disertacija
Alternative Title:
Modern Conception of Crime Investigation Versions and its Development
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
175 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTSėkmingas nusikaltimo atskleidimas ir ištyrimas priklauso nuo tinkamo tyrimo organizavimo ir planavimo, ypač pradiniame tyrimo etape. Šiuo atveju vienas iš svarbiausių tyrimo proceso elementų yra tinkamas, savalaikis nusikaltimo tyrimo versijų formulavimas ir patikrinimas. Disertacijos tyrimo objektas – nusikaltimų tyrėjo intelektualios veiklos keliant ir tikrinant versijas esamų metodų tobulinimas bei naujų metodų rengimas. Tyrimo dalykas – nusikaltimų tyrimo praktika: kvotėjų ir tardytojų intelektuali veikla, keliant ir tikrinant versijas tiriant nusikaltimus, procesinių ir neprocesinių veiksmų atlikimo praktika, kriminalistinė, baudžiamosios teisės ir proceso literatūra. Prieita šių išvadų: 1) kriminalistinė versija – tai faktiniais duomenimis pagrįsta prielaida, kuria aiškinamos tiriamo įvykio ar atskirų jo aplinkybių atsiradimo priežastys bei pobūdis, bylai reikšmingų faktinių duomenų kilmė ir tarpusavio ryšiai, siekiant nustatyti tiesą byloje; 2) kriminalistinė versija yra daugiareikšmė kategorija ir gali būti analizuojama įvairiais aspektais: kaip mąstymo modelis, kaip loginės įvykio rekonstrukcijos metodas, kaip vienas iš nusikaltimo tyrimo pažinimo metodų, kaip loginis nusikaltimo tyrimo planavimo pagrindas, t.t.; 3) tiriant nusikaltimus ir keliant versijas mažai naudojami modeliavimo, informatikos, statistikos ir kiti metodai. Taip pat mažai naudojami ir mokslo apibendrinti nusikaltimų tyrimo rezultatai, neanalizuotos dirbtinio intelekto taikymo galimybės, nėra sukurtų efektyvių informacijos paieškos sistemų. Tyrėjo profesinio paruošimo problema išlieka aktuali iki šiol. [Iš leidinio]

ENThe successful detection and investigation of a crime depends on the proper organisation and planning of investigation, especially at its initial stage. In this regard, one of the most important elements of the investigation process is the correct and timely formulation and validation of crime investigation versions. The dissertation aims to study the improvement of the existing and the development of new methods of crime investigators’ intellectual work in formulating and validating crime scenarios. The study examines the practice of crime investigation: formulating and validating crime scenarios, the practice of procedural and non-procedural actions, as well as the literature on criminology, criminal law and procedure. The following findings were made: 1) a criminal version is an assumption based on factual data, which explains the causes of the emergence of an event or its individual circumstances and their nature, as well as the origin of and the mutual interrelations between the factual data relevant to a case, aiming to find out the truth in a case; 2) a criminal version is a multidimensional category and may be analysed in various regards: as a method of logical reconstruction of events, as one of the cognitive methods of crime investigation, or as a logical basis for the planning of crime investigation, etc.; 3) modelling, computer-based, statistical and other methods are rarely used in crime investigation and in formulating versions. Furthermore, scientifically generalised crime investigation results are little used, the opportunities of the application of artificial intelligence have not been analysed, and there are no effective information search systems. The issue of the professional training of investigators has not yet been addressed.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10622
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 35
Export: