Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus : teorija ir praktika Lietuvoje disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus: teorija ir praktika Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The Use of Special Knowledge in Investigating Violations of the Requirements of Work Safety Regulations: Theory and Practice in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
161 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Application of special knowledge investigating criminal violations of the requirements of the work safety regulations: theory and practice in Lithuania Vilnius : Mykolas Romeris University, 2006 44 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pirmą kartą kompleksiškai Lietuvos moksle (tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektais) išnagrinėtas specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus. Darbą sudaro sudaro trys dalys, aštuoni skyriai, apibendrinimai ir išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai bei autoriaus mokslinių publikacijų sąrašas. Pirmoji dalis „Specialių žinių panaudojimo tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus teorija" yra skirta specialių žinių sampratos raidos, jos teorinių pagrindų analizei, taip pat mokslinei problematikai tiriant nusikalstamų darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus. Antrojoje dalyje „Specialių žinių panaudojimo tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus taktikos ypatumai ir mokslinė problematika" analizuojama ir vertinama pagrindinių ir dažniausiai atliekamų tyrimo veiksmų (įvykio vietos apžiūros ir tyrimo, specialisto išvados, darbų saugos ekspertizės), kuriuose plačiausiai panaudojamos specialios žinios, taktikos ypatumai ir mokslinė problematika. Trečiojoje dalyje „Specialių žinių panaudojimo tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus praktika Lietuvoje: situacijos analizė ir tobulinimo galimybės", analizuojama su disertacijoje nagrinėjamais klausimais susijusi faktinė situacija ir ikiteisminio tyrimo praktika Lietuvoje. Pateiktų tyrimų pagrindu pateikiamos rekomendacijos, pasiūlymai ikiteisminių tyrimų, susijusių su darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimais, efektyvumui gerinti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation makes the first complex (both theoretical and practical) scientific analysis in Lithuania of the use of special knowledge in investigating criminal violations of the requirements of work safety regulations. The study consists of three parts, eight chapters, summaries and conclusions, recommendations and suggestions, the list of sources, appendices, as well as the list of the author’s scientific publications. The first part – “Theories on the use of special knowledge in investigating criminal violations of the requirements of work safety regulations” – aims to analyse the development of the concept of special knowledge and its theoretical underpinnings, as well as survey the scientific research issues involved. The second part – “Tactical particularities and scientific issues in the use of special knowledge in investigating criminal violations of the requirements of work safety regulations” – analyses and evaluates the tactics and the scientific issues in the main and the most frequent investigative actions (crime scene examination and investigation, forensic reports, work safety inspection) that involve the widest use of special knowledge. The third part – “The practice of the use of special knowledge in investigating criminal violations of the requirements of work safety regulations: Situation analysis and possibilities for improvement” – analyses the factual situation relevant to the subject of the dissertation and the practice of pre-trial investigations in Lithuania. On the basis of the research performed, recommendations and suggestions on the improvement of the effectiveness of pre-trial investigations concerning violations of the requirements of work safety regulations are presented.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6681
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 34
Export: