Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo metodikų koncepcija: teorinis modelis ir kriminalistinės galimybės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo metodikų koncepcija: teorinis modelis ir kriminalistinės galimybės: disertacija
Alternative Title:
Concept of Methodologies of Pre-trial Investigation of Crimes Related to Narcotic and Psychotropic Substances: Theoretical Model and Criminalistical Possibilities
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
210 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Conception of the methodics of pre-trial investigation of crimes related to narcotic and psychotropic substances: the theoretic model and criminalistic opportunities Vilnius, 2004 31 p
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir visoje Europoje, pastarąjį dešimtmetį vykstant sudėtingiems socialiniams, ekonominiams procesams, grėsmingu veiksniu mūsų visuomenėje tapo nakrkomanija ir nusikalstamumas, susijęs su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagmis. Disertacijos tikslas yra kompleksiškai išanalizuoti kriminalistinę nusikaltimųm susijusių su neteisėta narkotinių arba psichotropinių medžiagų apyvarta, charakteristiką ir pateikti jos teorinius pagrindus, išnagrinėti ikiteisminio tyrimo tipines situacijas ir jų įtaką kriminalistinėms versijoms, parengti kriminalistines rekomendacija, atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ir procesines priemones. Pirmojoje dalyje pateikiant nusikaltimų susijusių su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, kriminalistinės charakteristikos struktūrinių elementų analizę, atskleidžia jų tarpusavio ryšius ir kitus veiksnius, kurie sudaro įtaką atliekant nusikaltimų ikiteisminį tyrimą. Antroje dalyje nagrinėjami nusikaltimų, susijusių su neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, ikiteisminio tyrimo organizavimo ir atlikimo kriminalistiniai klausimai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENWith complex social and economical processes taking place in the last decade, in Lithuania, as well as in the rest of Europe, drag addiction and criminality related to illegal disposal of narcotic substances became a threatening factor in our society. The purpose of the thesis is to carry out a complex analysis of criminalistical characteristic of crimes, related to illegal turnover of narcotic or psychotropic substances, and to give its theoretical bases, see into typical situations of pre-trial investigation and their influence on criminalistical versions, formulate criminalistical recommendations through pre-trail investigation actions and by procedural means. The first part, by giving the analysis of the structural elements of criminalistical characteristic of crimes, related to illegal turnover of narcotic substances, reveals their interrelations and other factors that have effect in pre-trial investigation of crimes. The second part deals with the criminalistical issues of organisation and performance of pre-trial investigation of crimes, related to illegal turnover or narcotic substances.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10714
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 71
Export: