Kriminalistikos mokslas vykdant teisės reformą Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistikos mokslas vykdant teisės reformą Lietuvoje
Alternative Title:
Science of criminalistics in the process of development
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 18 (10), p. 5-12
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autoriai toliau analizuoja ankstesniuose savo darbuose gvildentus klausimus: vertina kriminalistikos mokslo būklę ir lygį Lietuvoje, aptaria veiksnius, turinčius įtakos dabartinei kriminalistikos būklei, bando įvardyti kriminalistikos prioritetus ir suformuluoti kriminalistikos vystymo koncepcijos metmenis. Šie metmenys turėtų apimti kriminalistikos raidos modelį ir šiuolaikinę jos sistemą bei santykį su kitais mokslais, kriminalistikos mokymo, teisinės bazės kūrimo ir tobulinimo, kriminalistikos valdymo klausimus, padėti spręsti nusikaltimų tyrimo praktikos problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būklė; Kriminalistikos mokslas; Kriminalistikos mokslas, koncepcijos; Conceptions; Lithuania; Science of Criminalistics; Status; The science of criminalistics.

ENThe article continues the analysis of the state the science of criminalistics, which was previously discussed in other works of the authors and also evaluates the state of the science in Lithuania. The authors have paid a considerable deal of attention to the circumstances, which stipulate the present state of criminalistics, tried to designate priorities of criminalistics in Lithuania and to formulate the outline of development of criminalistics. The outline should cover the model of development of criminalistics itself as well as it present day system and relations to other sciences. It should also help to solve the problems of crime investigation and should cover the problems of creation and improvement of legal base for teaching criminalistics and its management. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32116
Updated:
2018-12-17 10:45:27
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: