Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija: disertacija
Alternative Title:
Economic crime: the modelling of concepts and the concept of contemporary research methods
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
224 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis darbo tikslas yra nusikaltimų ekonomikai tyrimo bendrojo modelio parengimas ir pagrindimas, t.y. vienos iš šių nusikaltimų Valstybės kontrolės programų metmenyse nurodytų priemonių įgyvendinimas. [...] Pirmąjį skyrių sudaro trys skirsniai: Baudžiamosios teisės ekonominių nusikaltimų apibūdinimas, kriminologinis nusikaltimų ekonomikai apibūdinimas ir kriminalistinis nusikaltimų ekonomikai sampratos apibūdinimas. Juose disertantas nagrinėja mokslininkų nuomones baudžiamosios teisės ir kriminologijos klausimus ir ypatingai daug dėmesio skiria kriminalistikos nusikaltimų ekonomikai sampratai. [...] Antrą skyrių sudaro du skirsniai. Skirsnį Nusikaltimų ekonomikai kriminalistinės charakteristikos bendri bruožai sudaro trys paragrafai, kuriuose atskleidžiama bendra nusikaltimų ekonomikai darymo būdų charakteristika, asmenų, padariusių nusikaltimus ekonomikai, pagrindiniai kriminalistiniai bruožai ir nukentėjusiojo nuo ekonominių nusikaltimų ir pasikėsinimo objekto pagrindiniai kriminalistiniai bruožai. Skirsnį nusikaltimų ekonomikai pėdsakų susidarymo ypatumai sudaro du paragrafai, kuriose tiriami nusikaltimų pėdsakų susidarymo pagrindai ir nusikaltimų ekonomikai pėdsakų susidarymo ypatumai. [...] Trečiajame skyriuje autorius nagrinėja nusikaltimų ekonomikai baudžiamųjų bylų kėlimo pagrindų ypatumus bei šių nusikaltimų tipinę tyrimo schemą. [...] Ketvirtajame skyriuje nagrinėjami klausimai, susiję su konkrečiais veiksmais tiriant dokumentus. [...] Disertacijoje daugiausiai dėmesio skirta buhalteriniams dokumentams – labai svarbiems tiriant nusikaltimus ekonomikai.[...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The primary aim of this study is research into preparing and establishing general models of economic crime, i.e. one of the ways in which this crime is indicated in the outlines of the Government control implementation programmes [...] The first chapter comprises three sections: Characteristics of economic crime in criminal law, criminological characteristics of economic crime, and the characterisation of the concept of economic crime. The author examines scientific opinions of criminal law and criminological issues and gives special attention to the understanding of economic crime [...] The second chapter comprises two parts. The section entitled ‘General traits of economic crime offenders contains two paragraphs which characterise the general features of acts of economic crime, the main criminal features of the persons who commit these crimes, and attempts to provide the main criminal features of the victims of these crimes. The section on features of tracks left by those who commit economic crimes is composed of two paragraphs which investigate the main tracks left by the offender and the features of these tracks. [...] In the third chapter the author examines the main features of opening a criminal case for economic crime and a model schema to typify this offence. [...] The fourth chapter examines the issues related to concrete actions through examining documents. […] The dissertation gives most attention to accounting documents, which are very important in the investigation of economic crime. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10619
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 61
Export: