Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos: disertacija
Alternative Title:
Use of Special Knowledge in Investigation of Crimes: Situation and Perspectives
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
186 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m) - Lietuvos teisės akademija, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTPagrindinės sąvokos: specialiosios žinios, ekspertizė, ekspertas, specialistas, nusikaltimų tyrimas. Darbo tikslas. Išanalizuoti šiuolaikinius specialių žinių panaudojimo tiriant nusikaltimus pagrindus ir pagrįsti specialių žinių panaudojimą tiriant nusikaltimus nauju kokybiškai aukštesniu lygiu. Tezės. Viena aktualiausių Lietuvos valstybės problemų yra kova su nusikalstamumu. Tarp prioritetinių nusikaltimų tyrimo krypčių ypatinga vieta turėtų būti skiriama specialių žinių panaudojimui tiriant nusikaltimus. Specialių žinių panaudojimo formos nagrinėjamos istoriniu ir lyginamuoju aspektais. Istoriškai apžvelgiama šių formų įvairovė Lietuvos įstatymuose ir kriminalistinėje literatūroje. Daug dėmesio skiriama užsienio valstybių literatūros ir įstatymų specialių žinių panaudojimo formų kritinei analizei. Specialių žinių praktinis panaudojimas tiriant nusikaltimus nagrinėjamas pagal jų panaudojimo formas. Išvados ir siūlymai. Specialios žinios – tai gilios mokslo, technikos ar bet kurios kitos žmogiškosios veiklos srities žinios, įgytos išsilavinimo ir specialaus studijavimo arba profesinės veiklos dėka, naudojamos įrodomajai arba kitai informacijai, būtinai nusikaltimui ištirti, gauti. Baudžiamojo proceso kodekse reglamentuoti dvi specialių žinių panaudojimo formas: specialisto dalyvavimą tardymo veiksmuose ir ekspertizę. Įteisinti nepriklausomų ekspertų institutą. [Iš leidinio]

ENThe key terms: special knowledge, examination, expert, specialist, investigation of crimes. Purpose of the thesis: to study the grounds for using special knowledge in the investigation of crimes and to validate the use of special knowledge in the investigation of crimes on a substantially higher level. Theses. One of the most relevant problems of the State of Lithuania is the fight against crime. The use of special knowledge in the investigation of crimes should be a priority in the investigation of crimes. The forms of use of special knowledge are studied on the historical and comparative aspects. The variety of these forms in the Lithuanian laws and criminalistic literature is reviewed from a historical perspective. Much emphasis is laid on the critical analysis of the forms of using special knowledge described in foreign literature and laws. The practical application of special knowledge in the investigation of crimes is analysed by the forms of application. Conclusions and recommendations. Special knowledge is profound knowledge of science, technology or any other area of human activities, acquired through education and special studies or professional practice and used to obtain evidentiary or other information necessary investigate crimes. The Code of Criminal Procedure regulates two forms of the use of special knowledge: participation of a specialist in the investigation actions and expert examination. The institute of independent experts needs to be established in laws.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11517
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 57
Export: