Opinia specjalisty i jej miejsce w procedurze karnej Litwy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Opinia specjalisty i jej miejsce w procedurze karnej Litwy
In the Book:
Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka / pod red. Zdzisława Kegla. Wrocław: Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. P. 197-203
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Criminal Law.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas.
EN
Criminal Law.
Summary / Abstract:

LTIntegracijos procesai reikalauja tam tikrų procedūrų, tame tarpe ir baudžiamųjų, jeigu ne unifikavimo, tai bent suartinimo. Užsienio šalių baudžiamojo proceso kodeksai numato specialių žinių reglamentavimą tiriant nusikaltimus. Viena iš svarbiausių specialių žinių taikymo formų yra specialisto dalyvavimas ikiteisminio tyrimo veiksmuose ir jo išvada. Ne visų šalių baudžiamojo proceso kodeksai numato ir reglamentuoja specialisto institutą ir todėl Lietuvos patirtis šitoje srityje gali būti įdomi kitų šalių mokslininkams. Straipsnyje autoriai pateikė trumpą specialisto instituto raidą Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksuose. Nuo 1967 m. Lietuvoje Baudžiamojo proceso kodeksas numatė specialisto institutą, kuris vykdė pagalbines funkcijas darant procesinius veiksmus. Nuo 1990 m. įvyksta esminiai pokyčiai baudžiamajame procese, tame tarpe ir liečiantys specialisto statusą ir funkcijas. 2003 m. įsigaliojęs Lietuvos Baudžiamojo proceso kodeksas įtvirtino naujas idėjas ir naują specialių žinių taikymo koncepciją. Pagal naują koncepciją ekspertizė yra skiriama teismo ar tam tikrais atvejais ikiteisminio tyrimo teisėjo. Pagrindiniu specialių žinių taikymo būdu tapo specialisto išvada, kuriai atlikti užduotį galėjo skirti ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ir teismas. Galiojantis Lietuvos Baudžiamojo proceso kodeksas iš esmės suvienodino specialisto išvados ir ekspertizės akto statusą. Mūsų manymu, įtvirtinta Baudžiamojo proceso kodekso dualistinė specialių žinių taikymo sistema nėra pakankamai argumentuota ir yra tobulintina. [Iš leidinio]

ENIntegration processes require certain procedures, penal among them if not to be unified, and then approximated at the very least. Foreign penal process codes provide for regulation of special knowledge during crime investigation. One of the main forms of applying special key special knowledge is the involvement of a specialist in pre-trial investigation and their opinion. Not every foreign penal process code provides for and regulates the institute of a specialist and therefore Lithuania’s experience in this area can be interesting to scientists of other countries. In the article, the authors presented a short overview of the specialist institute in Lithuanian penal process codes. The specialist institute has been fixed under the Lithuanian penal process code since 1967 to carry out supporting functions in procedural actions. Since 1990, there have been material changes going on in the penal process, including the status and functions of the specialist. The Lithuanian penal code that entered into force in 2003 endorsed new ideas and a new concept of applying special knowledge. According to the new concept, expertise is prescribed by the court and, in some cases, by the pre-trial investigation judge. The main way to apply special knowledge is the specialist’s opinion assigned by the pre-trial investigation officer, the prosecutor and the court. According to the effective penal code of Lithuania, the status of the specialist opinion and the expertise certificate is virtually overlapping. In our opinion, the dual system of application of special knowledge is not reasonable enough and must be improved.

ISBN:
8388955454
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6497
Updated:
2013-04-28 16:26:15
Metrics:
Views: 25
Export: