Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Baltijos kopija, 2011.
Pages:
222 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2011. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Ikiteisminė procedūra; Kriminalistika; Pre-trial investigation; Criminalistics.
Keywords:
LT
Ikiteisminė procedūra; Kriminologija / Criminology.
EN
Criminalistics; Pre-trial investigation.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of organising pre-trial investigation in tactics of criminalistics Vilnius, 2011 48 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje iškelta ikiteisminio tyrimo organizavimo veiksmingumo problema išryškinama šio proceso ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, jų bendradarbiavimo, kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimo galimybes analizuojant per baudžiamojo proceso teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo sritis, kriminalistikos, vadybos ir edukologijos prizmę. Disertacijoje tyrimu pagrindžiama, jog ikiteisminio tyrimo organizavimas – viena svarbiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi krypčių, užtikrinanti efektyvų nusikalstamų veikų tyrimą. Darbe konstatuojama ir įrodoma, jog dabartinis ikiteisminio tyrimo organizavimas yra nepakankamai reglamentuotas ir turėtų būti tobulintinas ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, šių subjektų bendradarbiavimo, jų kvalifikacijos ir kompetencijos srityse. Todėl siūloma sukurti optimizuotą ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, padėsiantį veiksmingiau organizuoti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas atliekant ikiteisminį tyrimą būtų efektyvesnis tiksliai ir aiškiai apibrėžus bendradarbiavimą ir šią nuostatą įtvirtinus Lietuvos Respublikos BPK. Ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų peržiūra, procesiškai apibrėžiant ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimus ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui suteikiant daugiau savarankiškumo, padėtų išspręsti ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktą organizuojant ir atliekant ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos apibrėžtis ir kompetencijos turinio nustatymas leistų stiprinti ikiteisminio tyrimo subjektų bendrąsias (vadybines, komunikacines, socialines), profesines ir specialiąsias kompetencijas, užtikrinančias darnų ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos organizavimą, jų tarpusavio sąveiką ir efektyvų nusikalstamų veikų tyrimą.

ENThe final report – Dynamics, tendencies of prognosis and modern criminalistics concept of crime in Lithuania – of 2003 highlights that new Criminal Procedure Code is at the same time new goals of criminalistics tactics. Seeking to ensure an effective, rational, prompt and useful investigation of criminal offences, it is necessary to continue the research of criminal procedure and modelling of its optimal forms. Certainly, 8 years after the Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as CPC of the Republic of Lithuania) had come into force, the need to overview pre-trial investigation organization procedure and its legal regulation has emerged. Changing legal provisions also have an impact on the procedure of pre-trial investigation organisation. Due to an active dynamics of legal provisions – during the eight-year period provisions of CPC of the Republic of Lithuania have been constantly amended and supplemented – effective forms of pre-trial investigation organisation are still being sought. During this period, the Public Prosecutor General of the Republic of Lithuania has approved several recommendations on pre-trial investigation procedure. Besides, the analysis of police activity reports from recent years shows that most of the essential problems of police activity are related to decrease of personnel and increase of workload for serving officers, decrease of police funding, increase of criminal offences, suspension of officers’ qualification development processes, slow development of legal basis. These changes encourage looking for optimal forms and methods of organising pre-trial investigations, and for application of these forms and methods in practice.Seeking to review the role and importance of criminalistics tactics in the process of investigation of criminal offences, it is essential to identify main directions of development and realization of modern criminalistics, name basic problems, arising during the organisation of and cooperation within a pre-trial investigation, and evaluate the problem of competences in it. Having analysed and evaluated these aspects, it is expedient to make proposals on how to improve the process of organising a pre-trial investigation.

ISBN:
9789955193067
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43236
Updated:
2022-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 28
Export: