Šiuolaikinės kriminalistinės profilaktikos koncepcijos formavimas ir taikymo tendencijos Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės kriminalistinės profilaktikos koncepcijos formavimas ir taikymo tendencijos Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Development and application trends of modern criminalistic prophylaxis concept in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
191 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2005 m. Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development and application trends of modern criminalistic prophylaxis concept in Lithuania Vilnius, 2005 32 p
Summary / Abstract:

LTNusikaltimų prevencijos srityje būtini kompleksiniai moksliniai tyrimai, į nusikaltimų tyrimo bei prevencijos praktiką diegiant modernius įvairių mokslų pasiekimus. Svarbus vaidmuo tenka kriminalistikos mokslui, sintezuojančiam gamtos, technikos bei kitų mokslų pasiekimus bei pritaikančiam juos tiek nusikalstamų veikų atskleidimui, tyrimui, tiek jų profilaktikai. Kriminalistikos mokslas nuolat plėtojamas, didėja kriminalistikos galimybės, į nusikaltimų tyrimo sferą skverbiasi tobuliausios ir veiksmingiausios mokslo technologijos, todėl anksčiau suformuluoti kriminalistinės profilaktikos metodologiniai pagrindai neatspindi šiuolaikių kriminalistikos mokslo galimybių nusikaltimų prevencijoje. Atsižvelgiant į aktyvią mokslininkų diskusiją apie kriminalistikos mokslo prigimtį bei jos kintančią sistemą, daugumą kriminalistinės profilaktikos klausimų reikėtų tirti papildomai. Būtina nustatyti kriminalistikos vietą ir vaidmenį nusikaltimų bei nusikalstamumo prevencijoje, atskleidžiant kriminalistikos ir kriminologijos mokslų santykį šioje srityje, patikslinti kriminalistinės profilaktikos sampratą, apibrėžti jos struktūrą. Iki šiol galutinai neatsakyta į klausimą apie kriminalistinės profilaktikos vietą kriminalistikos mokslo sistemoje, dar tik formuojama ir kriminalistinės profilaktikos teorija. Disertaciniam darbui keliamas tikslas - kompleksiškai išnagrinėti kriminalistinės profilaktikos teorines bei praktinio įgyvendinimo problemas formuojant kriminalistinės profilaktikos, kaip atskirosios teorijos, sukūrimo pagrindus, atspindinčius šiuolaikines kriminalistikos mokslo galimybes. [Iš leidinio]

ENIntegrated scientific research is indispensable for crime prevention by applying modern achievements of different branches of law to the practice of crime investigation and prevention. An important role is played by the science of criminal forensics, which synthesises the achievements of natural, technical and other sciences and applied them to crime disclosure, investigation and prevention. Criminal forensics undergoes ongoing development due to the increasing potential of criminal forensics, the use of most advanced and effective scientific technologies in crime investigation, thus, earlier formulated methodological fundamentals of criminal forensic prevention no longer reflect the potential of modern criminal forensics in the prevention of crimes. In the light of active scientific discussions about the nature of the criminal forensics and its developing system, most of the issues of criminal forensic prevention should be researched separately. The position and role of criminal forensics in the prevention of crime needs to be ascertained by revealing the relationship between criminal forensics and criminology in this area, as well as the concept and structure of criminal forensic prevention need to be defined. The question about the place of criminal forensic prevention within the system of criminal forensic science has not yet been answered and the theory of criminal forensic prevention is still under development. The objective of the dissertation thesis is to provide an integrated study of the theoretical and implementation problems of criminal forensics by building the fundamentals of criminal forensic prevention as a specific theory to reflect the potential of modern criminal forensic science.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6405
Updated:
2022-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 51
Export: