Sustainable agreements during inter-cultural negotiation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable agreements during inter-cultural negotiation
Alternative Title:
Darnūs susitarimai tarpkultūrinėse derybose
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2014, vol. 13, no. 3 (33), p. 21-35
Keywords:
LT
Darna; Darnūs susitarimai; Darnūs susitarimai, derybininkų įgūdžiai; Derybininkų įgūdžiai; Tarpkultūrinės derybos.
EN
Inter-cultural negotiation; Intercultural negotiation; Negotiation skills; Skills of negotiators; Sustainability; Sustainable agreements.
Summary / Abstract:

LTDerybų procesas visada yra unikalus ne vien todėl, kad pačios derybos - nepakartojamos, bet dar ir todėl, kad skirtingų kultūrų atstovų elgsena, įgūdžiai ir pasirengimas deryboms yra visada skirtingi. Derybose, kuriami pasitikėjimą skatinantys santykiai, greičiau ir lengviau priimami darnūs susitarimai. Straipsnyje analizuojamas tarpkultūrinių derybų kontekstas ir derybininkų įgūdžių ypatumai siekti darnių susitarimų. Taip pat apibūdinama darnių susitarimų koncepcija ir argumentai dėl darnių susitarimų būtinumo tarpkultūrinėse derybose. Analizuojamos mokslinės publikacijos apie derybininkų pasirengimą, elgseną ir nuostatas siekiant darnių susitarimų tarpkultūrinėse derybose. Taip pat itin svarbu įvertinti kultūros ir organizacinės kultūros svarbą ir apibrėžti adaptyvių įgūdžių darniems susitarimams svarbą derybų procese. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad, siekiant darnių susitarimų tarpkultūrinėse derybose, būtinas tam tikras pasiruošimas, elgsena ir įgūdžiai. [Iš leidinio]

ENThe process of negotiation in global context always is unique but not of that it never unrepeatable, but that behaviour, skills and preparation of people from different cultures are always different. The negotiators that support trust-based relationships are more likely to reach sustainable agreements more quickly and easily -you only need to be fair, open, consistent, reliable and appreciate agreements (Goldwich, 2010). The article analyses the inter-cultural context of modern negotiation and peculiarities of negotiators’ skills for sustainable agreements. It also includes the conception of sustainable agreements and arguments for the necessity of sustainable agreements during intercultural negotiation. In order to understand individuals’ point of view on preparation, behaviour and attitude to sustainable agreement in inter-cultural environment scientific literature and research papers were analysed. It is important to assess the effects of both cultural and organizational culture on negotiation and to define the necessary adaptive skills for achieving sustainable agreements during negotiation process. The results of the carried out research show that in order to obtain sustainable agreements in negotiation negotiators need appropriate preparation, behaviour and skills. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Kultūrologijos istorija ir teorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. 634 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82745
Updated:
2022-07-29 09:03:00
Metrics:
Views: 4
Export: