Intuityvistinių ir lingvistinių metodologinių prieigų galimybės subsacharinių kultūrų tyrimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intuityvistinių ir lingvistinių metodologinių prieigų galimybės subsacharinių kultūrų tyrimuose
Alternative Title:
Possibilities of methodical intuitive and linguistic approaches in sub-Saharan cultural studies
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2011, 66, p. 198-208
Keywords:
LT
Subsacharinė Afrika; Kultūros tradicijos; Intuityvizmas; Lingvistinė metodologija; Filosofija.
EN
Sub-Saharan Africa; Cultural traditions; Intuitivism; Linguistic methodology; Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius aptaria intuityvistines ir lingvistines metodologines prieigas sudijuojant subsacharinių kultūrų mitologijos, mąstymo tradicijų, estetikos ir meno formų originalumą. Pasitelkdamas konkrečias pažinimo procese išnyrančias strategijas, autorius parodo, jog minėtos metodologinės prieigos padeda geriau suvokti subsacharinę mitologiją, religiją ir meną kaip harmoningą filosofinį visetą ir atskleidžia naujas galimybes kokybiškai naujoms komparatyvistinėms studijoms. Tekste analizuojamo regiono kalba atsiveria kaip labai svarbi subsacharinių tautų intelektinės patirties refleksija, išryškinanti sociopsichologinius ir kultūrinius ypatumus. Jos bruožus aptinkame mitinėje samonėje, mąstyme ir meninėje kūryboje. [Iš leidinio]

ENIn this article the author considers a question in all its aspects about intuitional and linguistic approaches studying the originality of mythology, thinking, aesthetics and art forms of subsaharan cultures. Using the analysis of concrete regularities in cognitive process the author reveals that aforesaid methodological approches help to perceive the subsaharan mythology, religions and art better as harmonious philosophic whole and reveals new possibilities for qualitatively new comparative studies. In the text the language opens as a very important revealing-explicative reflection of intellectual experience of subsaharan nations. Its traces we can see in mythic consciousness, thinking and artistic creation. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Kultūrologijos istorija ir teorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. 634 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89793
Updated:
2020-11-30 15:20:34
Metrics:
Views: 6
Export: