Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Pages:
628 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Ištakos: Civilizacijos idėjos genezė: Archeologijos įnašas į civilizacijų pažinimą; Orientalistika ir civilizacijų tyrinėjimai; Civilizacijos idėjų ištakos Rytuose ir Vakaruose; Civilizacijos tyrinėjimų užuomazgos Ibn Khalduno istorijos filosofijoje; Misionierių įnašas į orientalistikos ir lyginamųjų civilizacijų studijų istoriją; Šviečiamoji civilizacijos samprata; Pasaulinės Voltaire'o civilizacijos istorijos projektas; J. G. Herderis ir vokiečių civilizacijos teorijos tapsmo savitumas — XIX amžiaus civilizacijos teorijos metamorfozės: Romantinis požiūris į Vakarų civilizacijos prieštaravimus ir Rytų nostalgija;F.-P.-G. Guizot ir prancūzų civilizacijos teorijos sukūrimas; Rasinės J. A. de Gobineau idėjos; Teorinis eurocentrizmo pagrindimas G. Hėgelio pasaulinės istorijos vyksmo koncepcijoje; Rytų ir Vakarų kultūrų dialogo skatinimas A. Schopenhauerio koncepcijoje; A. Comte'o pozityvistinės civilizacijos teorijos principai; Evoliucinės civilizacijos teorijos principai (H. Spenceris, E. B. Tyloras); Formacinės kultūros teorijos (L. Morganas, F. Marxas, F. Engelsas); N. Danilevskio ciklinės civilizacijos raidos teorija; J. Burckhardto civilizacijos ir meno istorijos koncepcija; F. Nietzsche's kultūros ir civilizacijos teorija.II. XX Amžiaus teorijos: Kultūros filosofija, istorijos filosofija: Civilizacijos teorijų modifikacijos XIX-XX amžių sandūroje; Vakarų civilizacijos krizės suvokimo požymiai; Etikos reikšmė A. Schvveitzerio kultūros filosofijai; "Analų" mokyklos (L. Febvre'as, M. Blochas) susiformavimas ir metodologinė civilizacijos tyrinėjimų transformacija; P. Masson-Ourselio lyginamosios filosofijos projektas; Rytų ir Vakarų dichotomija C. G. Jungo koncepcijoje; "Ašinis laikas" lyginamosiose K. Jasperso civilizacijų studijose; M. Heideggerio Rytų ir Vakarų mąstymo principų sintezės ieškojimai; J. Ortega y Gasseto kultūros filosofija — Sociologija, antropologija, etnologija: E. Durkheimo mokyklos civilizacinės sociologijos principai; Racionalizacija lyginamosiose M. Weberio civilizacijų studijose; Tarpdisciplininių tyrinėjimų iškėlimas civilizacinėje M. Mausso teorijoje; Lyginamoji L. Levy-Briihlio mąstymo tipų teorija; Difuzionistinė kultūros ratų teorija; L. Frobeniuso lyginamoji istorinė kultūros morfologija; Evoliucionizmo idėjų kritika F. Boaso istorinio partikuliarizmo teorijoje; Britų funkcionalizmas (B. Malinowskis, A. R. Radcliffe-Brownas); Tradicionalistų mokykla (R. Guėnonas, T. Burckhardtas, S. H. Nasras); Eurocentrizmo kritika C. Lėvi-Strausso darbuose; Kultūrologijos mokslo teorinis pagrindimas neoevoliucinėje L. White'o koncepcijoje.Estetika, meno filosofija, menotyra: Civilizacinis kontekstas H. Wölfflino "bevardėje meno istorijoje"; Komparatyvistinė ir kultūrinė-filosofinė A. Warburgo koncepcija; Vienos menotyros mokyklos tradicijų peržiūra J. Strzygowskio komparatyvistinėje metodologijoje; Meno kūrinys kaip kultūrinės aplinkos padarinys E. Panofsky'o meno teorijoje; A. Coomaraswamy lyginamieji Rytų ir Vakarų civilizacijų estetikos bei meno tyrinėjimai; J. Baltrušaičio komparatyvistinės menotyros principai — Komparatyvistinė kultūrologija, civilizacinė komparatyvistika: Spenglerio lyginamoji istorinė kultūros morfologija; Komparatyvistinės idėjos A. Toynbee'o lokalinių civilizacijų koncepcijoje; Komparatyvistinė problematika F. Braudelio "civilizacijų gramatikoje":; P. Sorokino civilizacijos socialinės dinamikos teorija; N. Konrado sinchroninės civilizacijų raidos koncepcija; Honolulu komparatyvistikos centro suklestėjimas; Postmodernistinė civilizacijos teorija; Lyginamosios L. Dumont'o indų ir Vakarų civilizacijos studijos; V. Kavolio civilizacinė komparatyvistika; S. N. Eisenstadto civilizacinė sociologija; Civilizacinių konfliktų apmąstymas S. Huntingtono koncepcijoje — Išvados — Chronologija — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Turinys prancūzų kalba — Turinys anglų kalba — Turinys rusų kalba.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Istorija (mokslas) / History science; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTSkaitytojams pateikiama knyga daugeliu požiūrių yra neklasikinė, naujoviška. Lietuvos ir užsienio literatūroje tai yra vienas pirmųjų išsamių veikalų, kuriame, remiantis komparatyvistine metodologija, kompleksiškai tyrinėjamos sudėtingos Vakarų mokslo tradicijoje gyvuojančios istorinės civilizacijos idėjos transformacijos ir dabartinės civilizacinės komparatyvistikos aktualijos. Knyga skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams, humanitarinei visuomenei, kuri domisi svarbiomis humanistikos bei lyginamosios civilizacijų analizės problemomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komparatyvistika; Civilizacija; Idėjų istorija; Kultūros filosofija; Sociologija, antropologija; Estetika; Menotyra; Metodologija; Comparative studies; Civilization; History of ideas; Philosophy of culture; Sociology; Anthropology; Aesthetics; Art history; Methodology.

ISBN:
998657174Х
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84104
Updated:
2020-12-09 19:01:10
Metrics:
Views: 291    Downloads: 144
Export: