A Critical approach to the soviet Novel: some new possibilities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Critical approach to the soviet Novel: some new possibilities
In the Book:
Back to Baltic memory: lost and found in literature 1940-1968. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. P. 83-93
Keywords:
LT
Chruščiovo "atšilimas"; Masinės kultūros stereotipai; Prisitaikymas; Reguliavimas; Socialistinis realizmas; Sovietų romanas; Tarybinis romanas.
EN
Adjustment; Khrushchev's 'thaw'; Socialist realism; Soviet novel; Stereotypes of mass culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorės išskiriami penki totalitarinės epochos literatūros periodai, kurių kiekvieną charakterizuoja gana skirtingas ideologinio agresyvumo laipsnis. Autorė taip pat pasiūlo keletą naujų kritikos požiūrių, kurie galėtų būti pritaikomi analizuojant sovietinį romaną, – tai archyvinė ir tekstologinė kūrinių analizė, mentaliteto studijos, masinės kultūros stereotipų ir infantilios kultūros, kičo tyrimas, feministinės kritikos metodų pasitelkimas. Taip pat teigiama būtinybė permąstyti vadinamąjį Chruščiovo „atlydžio” laikotarpį ir prisitaikymo prie sovietinio režimo fenomeną. Autorė ypatingai pabrėžia būtinybę peržiūrėti atlydžio laikoptarpio recepciją. Iki šiol kūriniai, sukurti „atlydžio” laikotarpiu, buvo vertinami pagal tai, kiek milimetrų anksčiau uždraustos teritorijos jie atkovojo. Tačiau laikas,kai toks požiūris buvo tinkamas, jau seniai praėjo. Tokia žiūra atrodo logiška ir pateisinama tiktai tuomet, kai atskaitos tašku imame Stalino režimą. Vis dėlto daugiau nei po pusės amžiaus į „atlydžio” laikotarpį reikia pažiūrėta žymiai kritiškiau, senojo 1960-tųjų vertinimo turi būti atsisakyta. Atnaujinus žvilgsnį tenka pripažinti, kad 1940–1968 metų romanas buvo pakankamai bjauriai deformuota literatura. Kad išskirtume jos kontūrus, privalu taikyti tokią neutralią tyrimo metodiką, kokia tik įmanoma, bet tuo pat metu privalu būti griežtiems ir nepermaldaujamiems.Penki kritikos tarnavimo sovietų literatūrai dešimtmečiai baigėsi visiška abiejų katastrofa.

ENThe author of the article divides the relevant time span of the totalitarian literature into five periods, each being characterized by a quite different level of ideological aggressiveness. The author also suggests some new critical approaches that could be applied in analyses of the Soviet novel: the archival and the textological approach, studies of mentality, stereotypes of mass culture and infantile culture, kitsch, the feministic approach, rethinking the period of Khrushchev's 'thaw' and the phenomenon of adjustment to the Soviet regime. The author especially emphasizes the necessity for reconstructing the reception of the 'thaw' period. Up until now the works created during the 'thaw' have been praised depending on how many millimetres of the previously prohibited territories they had regained. But the times when such an approach was appropriate have long since gone. Such a view appears to be logical and justifiable only if we take the period of Stalin's regime as the point of reference. However, more than half a century later a more critical look at the 'thaw' must be taken and the old evaluations of the 1960s abandoned. Thus, we have to approach the Soviet novel of 1940-1968 as quite an ugly deformation of literature. [From the publication]

ISBN:
9789984396439
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20043
Updated:
2013-04-28 19:15:55
Metrics:
Views: 4
Export: