Dailės studentų individualaus kūrybinio proceso manifestacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Dailės studentų individualaus kūrybinio proceso manifestacija
Alternative Title:
Manifestation of fine art students' individual creative process
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2011, Nr. 14, p. 52-76
Keywords:
LT
Dailės studijos; Individualus kūrybos procesas; Į studentus orientuotos studijos.
EN
Fine Art studies; Individual creative process; Student-orientated studies; Student-oriented studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Šiaulių universiteto dailės specialybės studentų kūrybos procesas. Aukštųjų mokyklų inovacijų ir į studentus orientuotų studijų problematika mokymosi paradigmos kontekste dar tik pradedama tyrinėti. Todėl šio straipsnio tikslas – teoriniu ir empiriniu lygmeniu aptarti studentų individualios kūrybos procesą (ir jo parametrus) į studentą orientuotų akademinių dailės studijų kontekste. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jeigu akademinėse dailės studijose tenkinami individualios kūrybos proceso parametrai, tai tokiu būdu bus konstruojamas į studentą orientuotų akademinių dailės studijų pagrindas. Dailės studentų asmeninis kūrybinis procesas turėtų atitikti visuomenės, pažiūrų, kultūros, socialinių santykių, realybės suvokimą, tarpdiscipliniškumą, analizę ir sintezę. Empirinis studentų individualaus kūrybinio proceso tyrimas indikuoja kūrybos proceso ir į studentą orientuotų akademinių dailės studijų glaudų sąryšį, kuris užtikrina lengvesnį prisitaikymą prie šiuolaikinės meninės kūrybos slinkčių ar pokyčių tendencijų. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the creative process of Šiauliai University Fine Art speciality students. Problems of innovations and student-oriented studies in the context of learning paradigm at institutions of higher education are still in their early investigation phase. That is why the aim of this article is to discuss both on the theoretical and empirical level the process (and its parameters) of individual creation of students in the context of student-oriented academic studies in Fine Art. The research results revealed that if parameters of individual creative process are met in academic studies of Fine Art, thus, the ground for student-oriented academic studies in Fine Art is to be constructed. Personal creative process of Fine Art students should echo the perception of society, attitudes, culture, social relations, reality, interdisciplinarity, analysis and synthesis. The empirical research of students' individual creative process indicates close relation between the creative process and student- oriented academic studies which ensure easier adjustment to tendencies of shifts or changes in contemporary artistic creation. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32718
Updated:
2018-12-17 13:05:53
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: