Kultūrinės edukacijos raiška sprendžiant socialines problemas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kultūrinės edukacijos raiška sprendžiant socialines problemas
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 10 (21), p. 31-43, 103-116
Keywords:
LT
Kultūrinė edukacija; Neformalusis vaikų švietimas; Neformalusis švietimas; Socialinė aplinka; Socialinės kultūrinės paslaugos; Sociokultūrinės paslaugos.
EN
Culture education; Non- formal children's education; Non-formal education; Social environment; Socio-cultural services.
Summary / Abstract:

LTĮvairių šalių mokslininkai didelį dėmesį skiria socialinei kultūrinei veiklai bendruomenėje, ypač išskirdami meno ugdomąją funkciją, kaip turinčią didelę reikšmę ugdant žmogaus dvasinį pasaulį ir vertybių sampratą. Socialinės kultūrinės veiklos tikslas – leisti žmonėms socialiai ir kultūriškai veikti visuomenėje. Socialinė kultūrinė veikla mokykloje padeda išvengti socialinių problemų, mažina socialinę atskirtį, aktyvina visą mokyklos bendruomenę. Tyrimu siekta atskleisti kultūrinės edukacijos raišką sprendžiant socialines problemas. Tyrime dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, mokytojai, 14–18 metų mokiniai ir savivaldybių kultūros skyrių specialistai. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad kultūrinės edukacijos organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose padeda mokiniams pasinaudoti savo artimiausioje aplinkoje esančių muziejų, kitų kultūrinių įstaigų teikiamomis paslaugomis. Daugelis krašto muziejų, bibliotekų, teatrų, kitos kultūros įstaigos siūlo įvairių edukacinių programų, pritaikytų skirtingo amžiaus mokiniams. Šios programos yra viena iš galimybių susipažinti su šalies istorija, gamta, geografija ir pan., praplėsti mokyklines žinias bei pažinimo ribas, be to, tai svarbus pozityviosios socializacijos veiksnys, kuriuo siekiama asmenybės lygmeniu įtvirtinti visuomenės kultūrą ir įgyvendinti negatyvios socializacijos prevenciją. Nustatyta, kad mokinių kultūrinė edukacija reiškiasi teikiant socialines kultūrines paslaugas, organizuojant mokinių išvykas į teatrus, muziejus, kultūrinius ir pramoginius renginius, vykdant kitus meninius ir kultūrinius projektus.

ENThe researchers from a wide range of countries devote a considerable attention to socio-cultural activity in a community emphasising the educative function of arts as crucial in developing individual’s spiritual world and his/her perception of values. The purpose of socio-cultural activity is to allow for individual’s social and cultural activity in the society. Socio-cultural activities at school facilitate prevention of social problems, reduce social exclusion and activate school community. [text from author]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23917
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 30    Downloads: 18
Export: