Kultūros samprata: ištakos ir šiuolaikiniai laukai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros samprata: ištakos ir šiuolaikiniai laukai
In the Book:
Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 122-141
Contents:
Įvadas — Istorinė-filosofinė kultūros samprata — Antropologinis žvilgsnis į kultūrą — Sociologinė kultūros traktuotė — Edukologinės kultūros įžvalgos — Šiuolaikinės kultūros koncepcija — Apibendrinimas — Literatūra.
Keywords:
LT
Humanistinės ugdymo paradigmos; Kultūros sampratos; Ugdymo teorijos.
EN
Humanistic paradigms of education; Concepts of culture; Educational theories.
Summary / Abstract:

LTPer tūkstančius metų žmonija sukūrė daugelį kultūros formų. Kiekviena jų laiko ir erdvės prasme glaudžiai siejasi su savo kūrėju - žmogumi, tauta, visuomene. Kultūros formų raida ir funkcionavimas apibrėžia socialinį žmogiškosios veiklos būdą, apimantį materialius objektus (žmonių sukurtus daiktus, kūrinius ir pan.) ir dvasinius aspektus (vertybių sistemas, elgesio normas, idealus ir kt.). Nenuostabu, kad kultūros sąvoka tapo viena sudėtingiausių kultūrologijos mokslų sistemoje, išsiskirianti prasmių įvairove. Ji pradėta vartoti dar antikos laikais, bet jos prasmių laukas nuolat kito. Lig šiol nėra vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kas yra kultūra - dvasinė žmonijos raida, materialinė ir intelektinė veikla, vertybių sistema, žmogiškoji kūryba ar kt. [...] Šiuo tyrimu siekiama pagrįsti įvairias kultūros sampratas, jų teorinius ir empirinius pagrindus. Tyrimo tikslas - atskleisti teorinius šiuolaikinės kultūros sampratos laukus, remiantis socialinių mokslų įžvalgomis. Tikslas implikuoja šiuos uždavinius: 1. Išskirti būdingesnius kultūros sampratos aspektus istoriniu-filosofiniu, antropologiniu, sociologiniu ir edukologiniu požiūriu; 2. Išryškinti įvairių socialinių mokslų kultūros sampratos aiškinimų sąlyčio taškus; 3. Apibrėžti šiuolaikinėje kultūros sampratoje vyraujančias kultūros formas. [Iš Įvado]

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
  • Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla : disertacija / Arvydas Girdzijauskas. Klaipėda, 2008. 185 lap.
  • Autentiškos vertybės kaip lietuvių kultūros pamatai / Liliana Astra. Tautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje / sudarytojai: Romualdas Grigas, Libertas Klimka. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 126-131.
  • Daugiaveidis elitas / Algirdas Gaižutis. [Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008]. 302 p.
  • Etninė kultūra ir tautos integralumas / Inija Trinkūnienė. Tautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje / sudarytojai: Romualdas Grigas, Libertas Klimka. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 217-233.
  • Jaunimo kultūrinis identitetas : prioritetai, nuostatos, etninė kultūra / Eugenija Krukauskienė, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė. Vilnius : Eugrimas, 2003. 103 p.
  • Jungtys / Meilė Lukšienė ; [sudarė Ramutė Bruzgelevičienė]. Vilnius : Alma littera, 2013. 510 p.
  • Kultūrologijos istorija ir teorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. 634 p.
  • Tauta amžių kelyje : tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje : monografija / Marius Kundrotas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos ir politologijos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 635 p.
  • Tautos tapatumo savimonė: ietuvių savimonės bruožai / Bronislovas Kuzmickas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. 205 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92075
Updated:
2022-03-03 15:48:00
Metrics:
Views: 23
Export: