Kriminalinio elgesio psichologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalinio elgesio psichologija
Alternative Title:
Psychology of the Criminal Behaviour
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006.
Pages:
601 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame vadovėlyje pateikiamos susistemintos žinios apie asocialaus elgesio atsiradimo, išlikimo, tęstinumo dėsningumus. Asocialaus elgesio genezė analizuojama remiantis etiologiniu asocialaus elgesio modeliu. Apibūdinami psichologiniai vaikų, paauglių bei suaugusių asmenų nusikalstamo elgesio ypatumai. Analizuojami situaciniai ir ilgalaikiai nusikalstamo elgesio veiksniai, pristatomos kriminalinį bei agresyvų elgesį aiškinančios teorijos, leidžiančios geriau suprasti tokio elgesio atsiradimo ir išlikimo priežastis. Aptariamos atskiros nusikalstamo elgesio rūšys, pateikiami psichologiniai tam tikrus nusikaltimus darančių nusikaltėlių asmenybės profiliai bei kiti psichologiniai nusikalstamo elgesio aspektai, pristatomi kriminalinio, psichologinio ir geografinio ir psichologinio profiliavimo metodai, iliustruojami psichologiniais nusikaltėlių profiliais pagal atskiras nusikaltimų rūšis. Vadovėlis „Kriminalinio elgesio psichologija“ skiriamas psichologijos, teisės ir penitencinės veiklos, socialinio darbo, edukologijos, sociologijos, kriminalistikos, teisėsaugos magistro studijų studentams [...]. Be to, vadovėlis naudingas praktikams, tiesiogiai dalyvaujantiems įvertinant, numatant ir priimant sprendimus tiriant nusikaltimus, rengiant programas, skirtas nusikaltimų prevencijai, arba parenkant tinkamas intervencines ir reabilitacines programas nusikaltusiems asmenims. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Asocialus elgesys; Antiasocialus elgesys.

ENThis textbook presents systematised knowledge about the regularities of the origin, survival, and continuation of the asocial behaviour. The genesis of the asocial behaviour is analysed on the basis of the etiological model of the asocial behaviour. Psychological peculiarities of a criminal behaviour of children, teenagers and adults are analysed. Situational and long-term factors of a criminal behaviour are analysed, theories explaining a criminal and aggressive behaviour are presented, which enable the causes of the origin and survival of such behaviour to be understood better. Separate kinds of behaviour are discussed, psychological profiles of the personalities of the criminals who have committed certain crimes, as well as other psychological aspects of a criminal behaviour are presented, and methods of psychological and geographical and psychological profiling illustrated with psychological profiles of criminals by separate kinds of crimes are provided. The textbook the “Psychology of the Criminal Behaviour” is intended for the students of the psychological, law and penitential activity, social work, educology, sociology, criminology, law enforcement. [...]. Furthermore, the textbook is useful to the practitioners who directly participate in evaluating, providing for and adopting decisions when investigating crimes, developing programmes intended for crime prevention, or when selecting adequate intervention and rehabilitation programmes for persons who have committed offences.

ISBN:
9955190450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6820
Updated:
2022-07-05 11:43:19
Metrics:
Views: 221    Downloads: 19
Export: