Vaikų dienos centrų pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams raiška ir jos plėtrą sąlygojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų dienos centrų pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams raiška ir jos plėtrą sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Forms of support provided by child care centres for children from social risk famulies and factors that determine support expansion
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 4 (29), p. 95-102
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo probleminiai klausimai - kokia pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams VDC išplėtota labiausiai ir kokie yra tokios pagalbos plėtrą sąlygojantys veiksniai? Tyrimo tikslas - empiriškai ištirti VDC pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams raišką ir nustatyti tokios pagalbos plėtrą sąlygojančius veiksnius. Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo VDC dirbantys specialistai, rezultatai. Nustatyta, kad VDC pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams priklauso nuo tokių centrų veiklos tikslų. Svarbiausi iš jų - skatinti vaiką pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu bei ugdyti jo saviraišką, plėsti intelektualų pažintinį ir kūrybinį akiratį bei ugdyti asmeninės higienos įgūdžius. Šių VDC veiklos tikslų kontekste identifikuota, kad minėtuose centruose labiausiai plėtojama pagalba vaikų laisvalaikio ir užimtumo organizavimo, pamokų ruošos, nemokamo maitinimo bei socialinių ir higienos įgūdžių formavimo srityse. Be to, paaiškėjo, jog VDC pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams plėtrą negatyviai veikia nepastovus (dažniausiai projektinis) VDC veiklos finansavimas, VDC pagalbos prieinamumo stoka atokesnėse vietovėse (kaimuose, mažesniuose miesteliuose), VDC bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ar organizacijomis nepakankamumas, VDC personalo komplektavimo tiesioginė priklausomybė nuo centro finansavimo šaltinių bei personalo kvalifikacijos tobulinimo sistemos nepakankamas efektyvumas bei visuomenės informavimo apie VDC veiklą stoka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės rizikos šeima; VDC pagalba; Vaikas; Vaikų dienos centras; Vaikų dienos centras (VDC); Vaikų dienos centro pagalba; CDCC support; Child; Child day care centre; Child day care centre (CDCC); Child day care centre support; Child, social risk family; Social risk family.

ENProblem question of the research: what forms of support provided by CDCCs to children from social risk families are most widely developed and what are the factors that determine support expansion? Research aim is to carry out empirical research into the forms of support provided by CDCCs for children from social risk families and to identify factors that determine support expansion. The paper presents the empirical research, which included professionals from CDCCs, and its results that revealed that the forms of CDCCs support for children from social risk families depend on the objectives of a CDCC activities with the focus on the development of the child as a full member of society, his self-expression, intellectual cognitive and creative potential and teaching personal hygiene skills. In the context of these objectives of CDCC activities it has been identified that CDCCs focus on expanding support in these areas: organising child recreation and leisure, guidance to homework assignments, free meals and teaching social and hygiene skills. Furthermore, it has been identified that CDCC support expansion for children from social risk families is negatively affected by inconsistent (mainly project-based) financing of CDCC activities, lack of access to CDCCs support in more remote areas (villages, small towns), insufficient cooperation between CDCCs and other institutions or organisations, direct dependence of CDCC staffing on central financing sources, insufficient efficiency of the system of personnel qualification improvement and lack of information about CDCC services available to the public. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33147
Updated:
2018-12-17 12:55:01
Metrics:
Views: 56    Downloads: 37
Export: