Jaunimo agresyvumo tematika dienraštyje "Lietuvos rytas" (2011 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo agresyvumo tematika dienraštyje "Lietuvos rytas" (2011 m.)
Alternative Title:
Youth aggression topic in the daily newspaper Lietuvos rytas (2011)
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 114, p. 234-249
Keywords:
LT
Agresyvumas; Jaunimas; Ekstremalūs futbolo sirgaliai (ultros); Skustagalviai (skinhedai); Žiniasklaida.
EN
Agression; Youth; Skinheds; Ultra; Mass-media.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant jaunimo agresyvumo tematiką spaudoje, pastebima, kad pateikiama tik į viešumą iškilusių jaunimo agresijos atvejų statistika. Realią situaciją atspindinčių duomenų nėra. Šiuo atveju visuomenės nuomonės formavimui(si) daugiausia įtakos turi žiniasklaida, kontroliuojanti visuomenės mąstymą. Tačiau ji dažnai remiasi stereotipais ar mitais, taip pateikdama iškreiptos realybės vaizdą. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje pateikiama jaunimo agresyvumo tematika ir koks yra formuojamas neatskiriamų nuo agresyvumo neformalių jaunimo grupių: ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) ir skustagalvių (skinhedų) įvaizdis žiniasklaidoje. [Iš leidinio]

ENAnalysing youth aggression topic in the press, it is noted that only statistics of youth aggression cases revealed in the public space is represented. There are no records reflecting the real situation. In this instance, the mass media, which is controlling the thoughts of society, has mostly influence to public attitude formation on youth aggression question. It is often based on stereotypes and myths, in that way representing the vision of distorted reality. The aim of this paper is to ascertain how is represented youth aggression topic in the mass media, and what is its formed image of inseparable from aggression informal groups of young people such as ultras (extreme football fans) and skinheads (nationalist attitude). After having analysed the numbers of daily newspaper "Lietuvos rytas" (January–December of 2011), 99 articles on youth aggression topic were detected. It is noted, that there are no articles about aggression of young people living in the wealthy and rich families. So the mass media is forming a view, that youth aggression mostly occurs in asocial families, whereas in wealthy families this problem simply does not exist. With regard to the portrayal of youth aggression in "Lietuvos rytas", as well as paying attention to the fact that trust in the mass media in Lithuania goes up to 70 percent, we can state that readers form themselves a distorted vision of reality. The most common youth aggression cases represented in the mass media are − younger or peer sexual abuse, as well as a large demonstration of transaggression - aggression used to achieve the objective. Most of the images published in the press are attributed to anger aggression and aggressors are depicted as asocial, intoxicating substances tend to use young people.Analysing "Lietuvos rytas" (2011), as well as reviewing other newspapers ("Lietuvos rytas" (2007, 2008), "Lietuvos Aidas" (2008), "Merkio kraštas" (2011)) in search of information on Lithuania‘s ultras and skinheads formed image, we have to state that public opinion towards ultras and skinheads is formed mostly not by personal experience (communication, confrontation with them), but by mass media which is the main source of information absorbed by members of the society. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.020
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Daugiaveidis elitas / Algirdas Gaižutis. [Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008]. 302 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54990
Updated:
2019-01-20 13:33:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 9
Export: