Auklėtojų darbo metodai su fiziškai, emociškai smurtaujančiais vaikais globos institucijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auklėtojų darbo metodai su fiziškai, emociškai smurtaujančiais vaikais globos institucijoje
Alternative Title:
Class teachers working methods with emotionally and physically violent children in ward institutions
Keywords:
LT
Vaikai; smurtas; Globos įstaigos; auklėtojas; darbo metodai..
EN
Children; violence; foster home; class teacher; working methods..
Summary / Abstract:

LT[...] Vaikų teisių apsaugos tarnybos duomenimis, 2006 m. 1639 vaikų patyrė smurtą. Šie duomenys neatspindi realios situacijos, nes yra daug vaikų, kurie nuskriausti niekur nesikreipia. Smurtas kenkia žmogaus sveikatai. Todėl būtina kalbėti apie smurtą ir kaip reikėtų dirbti su vaikais, kurie smurtauja. Tyrimo tikslas - išanalizuoti auklėtojų darbo metodus su fiziškai, emociškai smurtaujančiais vaikais, jų efektyvumą vaikų globos namuose. Tyrimo objektas - auklėtojų darbo metodai su fiziškai, emociškai smurtaujančiais vaikais globos institucijoje. Tyrime dalyvavo 44 Klaipėdos X vaikų globos namų auklėtiniai. Tyrimas buvo atliktas vaikų globos namuose. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, naudojant uždaro tipo klausimyną. Moksleivių klausimyną sudarė 28 uždaro tipo klausimai, kuriuos parengė Klaipėdos kolegijos dėstytojai. Išvados: pirma, globos namų auklėtojai taiko efektyvius darbo metodus su fiziškai smurtaujančiais vaikais - meditaciją, privilegijų kontrolę ir neefektyvius - barimą, grasinimą; antra, emociškai smurtaujančius vaikus auklėtojos bara ar taiko mediacijos metodą, o dalis visai nieko nedaro; trečia, globos namų auklėtinių nuomone, skriaudėjas atsisakys smurto, jei jam teks kalbėti su auklėtoja, socialine pedagoge ar direktore. Todėl pokalbio metodas, komandinis darbas ypač dažnai turėtų būti taikomas smurto intervencijoje. [Iš leidinio]

ENAccording to all available data of the children rights council in 2006 1639 children experienced violence. This information does not reflect real situation because there are a lot of children who do not resort to the help anywhere. Violence is injurious to human's health, therefore it is necessary to talk about violence itself and the ways how to work with violent children. Aim of investigation - analyse class teachers' working methods and their efficiency with physically and emotionally violent children in ward institutions. Object of investigation -class teachers' working methods with physically and emotionally violent children in ward institutions. Conclusion: 1. Class teachers ward institutions use effective methods with physically violent children such as mediation and control of privileges. They also use ineffective methods as threatening and scolding. 2. Class teachers scold emotionally violent children or use a mediational method, however others do nothing. It is not enough to work with a violent child, it is also necessary to use various methods in the institutions such as educational, consultative and investigative. Also it can be done individually -using correction, conversation during breaks and also control of privileges. It is useful to form a constructive expression of anger and teach alternative ways of solving problems as "serious/ not serious" etc. 3. According to children in ward homes an offender will refuse to make acts of violence if he has to speak to a class teacher, social teacher or a principal. Therefore a conversational method ,teamwork should be most often used in an intervention of violence. [From the publication]

ISBN:
9789955880110
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16228
Updated:
2021-02-10 19:16:52
Metrics:
Views: 20
Export: