Žiniomis grįstos ekonomikos link: žinių skvarba ir raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniomis grįstos ekonomikos link: žinių skvarba ir raiška
Alternative Title:
Towards knowledge-based economy: knowledge expression and penetration
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2006.
Pages:
225 p
Contents:
Paveikslai — Lentelės — Įvadas — Žinių sampratos raida visuomenės vystymosi procesuose — Žinių grandinės šiuolaikinės interpretacijos — Individų ir organizacijų naudojamų žinių vaidmuo transformacijas patiriančioje ekonomikoje — Žiniomis grįstos ekonomikos raiška ir skvarbą naujosiose ekonomikos paradigmose — Žinių raiškos ir skvarbos ekonomikoje vertinimo modeliai — Žinių raiškos ir skvarbos ekonomikoje vertinimo instrumentarijus — Žiniomis grįstos ekonomikos situacija ir plėtros tendencijos — Pabaigai — Summary — Literatūra — Rodyklė — Apie autorius.
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTMonografijos pirmajame skyriuje pateikiami autorių atlikti žinių sampratos raidos tyrinėjimai ir apibendrinimai, ypač jų socialinio vaidmens kaita. Antrajame skyriuje nagrinėjamos žinių grandinės interpretacijos, vertinami žinių ir duomenų bei informacijos skirtumai ir bendrumai. Analizė apvainikuojama išminties bei jos nepertraukiamo siekimo mechanizmų vertinimais. Trečiajame - gilinamasi į individų ir organizacijų naudojamų žinių vaidmenį transformacijas patiriančioje ekonominėje veikloje. Išryškinus individo ir organizacijų žinių suvokimo skirtumus, pabandyta aprėpti žinių reikšmę valstybės mastu. Ko pasėkoje, ketvirtajame skyriuje nagrinėjama žinių raiška ir skvarbą naujosiose ekonomikos paradigmose. Daugiausiai dėmesio monografijoje sutelkiama žinių raiškos ekonomikoje mechanizmams ir tos raiškos atspindžių vertinimams. Todėl penktajame skyriuje siekiama išanalizuoti žinomus metodus ir modelius, vertinančius žinių raišką ir jų skvarbą ekonomikoje bei adaptuoti pasitaikiusius racionalius sprendimus savo pasiūlytuose modeliuose ir instrumentarijuje. Šeštajame skyriuje pateiktasis žinių raiškos skvarbos ekonomikoje instrumentarijus įgalina kokybiškai ir kiekybiškai bei koncentruotai arba išplėstai pasverti ir įvertinti, kiek žinių ekonomikos bruožų jau turi apskritai valstybės ekonomika arba jos ekonomikos sektoriai. Galima pasverti ir įvertinti atskirų žinių ekonomikos raiškos „banginių“ - žmogiškųjų išteklių, mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros, taip pat inovacijų politikos bei novatoriškos veiklos ir informacinių bei komunikacinių technologijų indėlį. Instrumentarijuje svarbią vietą užima ekonominio ir socialinio konteksto vertinimas. Ekonominis ir socialinis kontekstas dabar tampa viena svarbiausių prielaidų ekonomikai transformuojantis žinių ekonomikos link.Monografija baigiama dabartiniais žinių ekonomikos skvarbos ekonomikoje vertinimais, dėliojamais septintajame skyriuje. Pateikiama lyginamoji analizė, apimanti įvairius regionus, tačiau daugiausia paliečianti Europos Sąjungą ir JAV. Apibūdinami naujausi Europos Komisijos veiksmai stiprinant žinių ekonomikos plėtrą Europos Sąjungoje. [Iš įvado]Reikšminiai žodžiai: Žinios; Žinojimas; Gebėjimai; Naujų žinių kūrimas; Žinių grandinė; Ekonomikos teorija; Žiniomis grįsta ekonomika; Modeliai; Metodika; Instrumentarijai; Plėtros tendencijos; Knowledge; Knowing; Skills; Creation of new knowledge; Knowledge chain; Theory of economy; A knowledge-based economy; Models; Methodology; Instrumentation; Development trends; Žinios; Žinojimas; Gebėjimai; Naujų žinių kūrimas; Žinių grandinė; Ekonomikos teorija; Žiniomis grįsta ekonomika; Modeliai; Metodika; Instrumentarijai; Plėtros tendencijos; Knowledge; Knowing; Skills; Creation of new knowledge; Knowledge chain; Theory of economy; A knowledge-based economy; Models; Methodology; Instrumentation; Development trends.

ISBN:
9955250585
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59252
Updated:
2021-02-08 21:14:27
Metrics:
Views: 33
Export: