Paslaugų verslas integruotoje rinkoje : permainos ir tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų verslas integruotoje rinkoje : permainos ir tendencijos
Alternative Title:
Service business in the integrated market : changes and trends
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010
Pages:
240 p.
Notes:
Kiti autoriai Birutė Vengrienė, Marija Kučinskienė, Vytautas Kindurys, Vytautas Mackevičius, Jolanta Žemgulienė, Gražina Jatuliavičienė, Eglė Kazlauskienė, Kristina vasiliauskaitė, Asta Fominienė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Bankų ir draudimo paslaugos; Kūrybinės paslaugos; Lietuva; Lietuvos paslaugų plėtra; Maitinimo paslaugos; Mažmeninė prekyba; Paslaugų konkurencingumas ir inovacijos; Paslaugų produktyvumas; Paslaugų sektoriaus raida; Paslaugų verslas; Reklamos paslaugos; Verslo integracija; Verslo paslaugos
EN
Advertisement services; Bank and insurance services; Business integration; Business services; Creativity services; Development of Lithuanian services; Lithuania; Nutrition services; Retailing; Services business; Services competitiveness and innovations; Services industry development; Services productivity
Summary / Abstract:

LTPaslaugų sektoriui aktyvinti, gyventojų verslumui ugdyti, laisvai konkurencingai integruotai paslaugų rinkai plėtoti skirtų mokslinių tyrimų ir praktinių darbų reikšmė yra ta, kad jie galėtų padėti giliau ir plačiau suvokti šio sektoriaus svarbą įgyvendinant naują ES strategiją iki 2020 metų. Monografijos tikslas - remiantis šiuolaikinėmis paslaugų teorijomis ir koncepcijomis parodyti paslaugų verslo integraciją rinkose, jo permainas ir tendencijas globalizacijos sąlygomis. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: teorinių konceptų pagrindu parodyti Lietuvos paslaugų sektoriaus raidos kiekybines ir kokybines tendencijas bei teoriškai pagrįsti naują paslaugų produktyvumo modelį; teoriškai pagrįsti verslumo ir inovacijų sintezę, atskleisti aplinkos sąlygų dinamiškumą bei verslo ateities modeliavimą, pagrindžiant verslo inkubatoriaus veiklos organizavimo modelį; teoriniais ir praktiniais aspektais išnagrinėti bankų ir draudimo bendrovių paslaugų integraciją bei bendradarbiavimą; teoriniu ir praktiniu lygmeniu įvertinti Lietuvos mažmeninės prekybos įmonių apyvartos apimtį, sudėtį ir teritorinio pasiskirstymo pokyčius; teoriškai atskleisti ir pagrįsti kūrybinių reklamos paslaugų verslo funkcionavimo modelį bei suformuluoti maitinimo tinklo plėtros regioninę koncepciją. Visi pateikti monografijos autorių teoriniai modeliai, išskyrus paslaugų produktyvumo konceptus, yra patikrinti praktiškai, t. y. atlikti tyrimai atskirose Lietuvos paslaugų šakose parodė jų taikomąjį tinkamumą.

ENThe significance of research and practical works, dedicated to activate the service sector, promote entrepreneurship in people, develop a free, competitive, integrated service market, is that they can help deepen and broaden the understanding of the importance of the sector in the implementation of the new EU strategy by 2020. The monograph aims at showing an integration of the service business in markets, its changes and trends in view of globalisation conditions, basing on modern theories and concepts of services. To this end, the following objectives have been set: basing on theoretical concepts, to demonstrate quantitative and qualitative trends in the development of the Lithuanian service sector and to provide a theoretical basis for a new model of service productivity; to provide a theoretical basis for entrepreneurship and innovation synthesis, to reveal the dynamism of environmental conditions and the business future modelling, in support of the model of organisation of business incubator activities; to analyse the theoretical and practical aspects of the integration of services of banks and insurance companies, as well as their cooperation; to assess the turnover volume, the constitution and changes in a territorial distribution of the Lithuanian retail companies at the theoretical and practical level; to reveal and substantiate, in theory, the functioning model for a business in the sector of creative advertising services and to formulate a regional concept for the development of food service network. All the theoretical models of the authors of the monograph, except for the concepts of service productivity, have been checked in practice, i.e., research carried out in separate branches of Lithuanian services has proved that they are fit to be applied in practice.

ISBN:
9789955335740
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26081
Updated:
2017-01-13 15:36:28
Metrics:
Views: 14