The Peculiarities of knowledge workers migration in Europe and the world

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Peculiarities of knowledge workers migration in Europe and the world
Alternative Title:
Žinių darbuotojų migracijos ypatumai Europoje ir pasaulyje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 3 (53), p. 57-64
Summary / Abstract:

LTŽinių darbuotojų migracijos problema žinių ekonomikos sąlygomis yra itin aktuali. Straipsnyje keliamas tikslas - išryškinti žinių darbuotojų migracijos ypatumus Europoje bei pasaulyje. Straipsnyje analizuojami mokslininkų darbai, kuriuose mėginama apibrėžti žinių darbuotojo sampratą. Apibendrinus analizuotą literatūrą, prieita prie išvados, kad žinių darbuotojas - tai aukščiausios kompetencijos individas, gebantis konvertuoti turimas žinias, intelektą, išmintį į apčiuopiamą novatorišką, pridėtinę vertę kuriantį produktą ar paslaugą. Straipsnyje pabrėžiama mintis, kad žinių darbuotojas - tai aukščiausios kompetencijos, o ne kvalifikacijos darbuotojas. Taip pat nagrinėjami moksliniai darbai, kuriuose akcentuojamas žinių darbuotojų migracijos pasekmių išryškinimo sudėtingumas. Žinių darbuotojų migracijos tendencijų analizė atlikta naudojantis OECD tyrimais, Straubhaar bei kt. mokslininkų darbais. Straipsnyje teigiama, kad daugiausia žalos dėl žinių darbuotojų emigracijos patiria Afrikos šalys, o pagrindinės aukštąjį išsilavinimą turinčiųjų migracijos kryptys yra JAV, Kanada, ES ir Australija. Straipsnyje išryškintos pagrindinės žinių darbuotojų kategorijos, migraciją „stabdantys“ ir „skatinantys“ veiksniai bei priemonės šiems veiksniams kontroliuoti. Teigiama, kad skirtingas žinių darbuotojų grupes (aukščiausio lygio vadybininkai; inžinieriai ir technologai; akademikai ir mokslininkai; antrepreneriai; studentai) sąlygoja skirtingi „traukos“ ir „stūmimo“ veiksniai, todėl kiekvienos valstybės vyriausybės turėtų imtis atitinkamų priemonių, kurios stabdytų „protų nutekėjimą“, skatintų „protų apytaką“, susigrąžintų „protus“ bei taptų „protų bankais“.

ENThe problem of knowledge workers migration is extremely important in the knowledge economy conditions. Scientific researches point out the probability to assess the consequences of knowledge workers migration to the source country's economy. However there are many misunderstandings in knowledge workers definitions. Considering this the conception of knowledge workers is crystallised in this article. The basic theoretical findings are made on knowledge workers migration as well. There are analysed migration theories which should be used explaining the reasons and consequences of high skilled migration. Positive and negative effects of knowledge workers migration for "source" and "purpose" countries are highlighted in the article as well. The practical findings are based on analysis of knowledge workers migration's tendencies in Europe and the World. As the out-come of theoretical analysis the determinants affecting knowledge worker's decision to migrate are systemised. The methods how to avoid or control the knowledge workers migration are suggested in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18302
Updated:
2018-12-17 12:05:39
Metrics:
Views: 22
Export: