Cluster analysis of expression of entrepreneurship characteristics in EU innovative projects and enterprises of KTU Regional Science Park

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cluster analysis of expression of entrepreneurship characteristics in EU innovative projects and enterprises of KTU Regional Science Park
In the Journal:
European Integration Studies. 2009, No. 3, p. 184-189
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTAntreprenerystės svarba lemia, kad ši sritis yra nuodugniai tyrinėjama. Antreprenerystės pasireiškimo klausimai yra vertingi verslo praktikai, apibrėžiant išreikštas antreprenerystės charakteristikas. Straipsnio tikslas yra išskirti skirtingus antreprenerystės charakteristikų klasterius Europos Sąjungos (ES) projektuose, skirtuose smulkioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ), ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Regioniniame mokslo parke. Antreprenerystės charakteristikų raiškos klasterinė analizė atskleidė tam tikru atžvilgiu skirtingą antreprenerystės charakteristikų grupavimą, pateikiamą teorinėje tyrimo dalyje. Tiriant ES inovatyvius projektus, skirtus SVĮ pagal FP6 programą, buvo nustatyti du klasteriai. Pirmas klasteris yra antrepreneriškų charakteristikų klasteris, atspindintis orientaciją į produktą. Antras klasteris yra antrepreneriškų charakteristikų klasteris, atspindintis orientaciją į inovacijas. Tai leidžia teigti, kad inovacijos ir orientacija į produktą yra įmonių antrepreneriškos veiklos pagrindas, siekiant finansinės paramos iš įvairių šaltinių ES lygmeniu. Tiriant KTU regioninį mokslo parką, buvo rasti trys klasteriai. Pirmasis yra šiuolaikinių vadybos charakteristikų klasteris, antrasis – atspindi orientaciją į visuomenės vystymą ir jautrumą visuomenei, trečiasis – tai antrepreneriškų charakteristikų siekiant būti konkurencingu ir socialiai atsakingu klasteris. Šiuolaikinė antreprenerystės vadyba yra svarbi įmonėms KTU Regioniniame mokslo parke. Tirtos įmonės teikia prioritetus gamybai, vykdydamos socialiai atsakingą ir konkurencingą veiklą.Reikšminiai žodžiai: Antreprenerystė; Antreprenerystės charakteristikos; Klasterių analizė; Verslininkystė, klasterinė analizė, verslininkystės charakteristikos; Characteristics of entrepreneurship; Cluster analysis; Entrepreneurship; Entrepreneurship, cluster analysis, characteristics of entrepreneurship.

ENThe actuality of entrepreneurship induces important and profound research in this area. The questions of entrepreneurship expression are valuable for business practice defining the expressed characteristics of entrepreneurship. The empirical research presented in the article is based on theoretically defined characteristics of entrepreneurship expression in economic, managerial, social cohesion, and environmental activities in an enterprise. The research problem of the article is expression of entrepreneurship characteristics and its peculiarities in the EU innovative projects for small and medium size enterprises (SMEs) and KTU Regional Science Park. The research is based on cluster analysis of entrepreneurship characteristics analysing projects’ content and interviewing enterprises of KTU Regional Science Park. The made cluster analysis reveals the different clusters of entrepreneurship characteristics combining them as connected for some reasons and actuality in enterprises and projects. Researching the EU innovative projects for SMEs under the programme FP6 (2002-2006) two clusters were found. The first cluster is the cluster of entrepreneurial characteristics reflecting orientation to production.The second cluster is the cluster of entrepreneurial characteristics reflecting innovative orientation. The made cluster analysis allow make the assumptions that innovation and orientation to production are desirable in the activity of enterprises working by projects regime and expecting the support from the EU funds. Researching the enterprises of KTU Regional Science park three clusters were found. The first cluster is the cluster of modern managerial characteristics. The second cluster is the cluster of entrepreneurial characteristics reflecting orientation to society development and responsiveness to society. The third cluster is the cluster of entrepreneurial characteristics striving to be competitive and socially responsible. Such clusterisation of entrepreneurship characteristics expressing in the enterprises of KTU Regional Science Park reveals that social aspects and modern entrepreneurial management are the main accents of the expression of entrepreneurship in the park. The fulfilled cluster analysis revealed that only part of theoretically grouped characteristics of entrepreneurship are expressing in practice by connecting with each other. The clusterisation allows make the assumptions on the orientation of activity in the researched enterprises. The made research is valuable for entrepreneurial enterprises clarifying their activity priorities and for SMEs applying for the EU funds support. Also research results may be useful for enterprises valuating their activity from entrepreneurial viewpoint. [text from author]

ISSN:
1822-8402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29216
Updated:
2021-03-18 10:00:12
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: