Žinios - esminis veiksnys žiniomis grįstoje ekonomikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinios - esminis veiksnys žiniomis grįstoje ekonomikoje
Alternative Title:
Knowledge - essential factor in the knowledge-based economy
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 12, p. 58-65
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama ir aptariama žinių sampratos interpretacija šiuolaikinėse ekonomikos teorijose. Atskleidžiama XX a. žinių svarba ekonomikos vystymosi procese, akcentuojami trys esminiai revoliucijos pokyčiai: produktyvumo, industrinės ir vadybos. Išryškinamas žinių vaidmuo ekonomikoje, kaip svarbus ekonomikos augimą skatinantis veiksnys, kaip pagrindinis išteklius šiuolaikinėse organizacijose. Įvardijamos pagrindinės žinių raiškos charakteristikos, kurių elementai atspindi žinių raiškos ekonomikoje visuminį lygį. Apibūdinama Pasaulio banko taikoma žinių vertinimo metodika: žinių ir žinių ekonomikos indeksai. Remiantis Pasaulio banko skelbiama informaciją, nustatomas Lietuvos žinių pasiekimo lygis tarp ES šalių. Pateikiama žinių vertinimo metodikos struktūros: išsilavinimo, inovacijų, informacinių komunikacinių technologijų ir ekonomikos laisvės indeksų, analizė. Vertinimas atskleidžia ne tik Lietuvos užimančias pozicijas tarp ES šalių, bet ir tarp Baltijos šalių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ir žinių ekonomikos indeksai; Žinių; Žinių ekonomika; Žinių ekonomikos indeksas; Žinių ekonomikos teorijos; Žinių ir žinių ekonomikos indeksai; Žinių vystymasis; Knowledge and knowledge economic indices; Knowledge development; Knowledge economy; Knowledge of economic theory.

ENPaper analyzes and discusses the interpretation of the concept of knowledge in modern economic theory. Disclosed XX century knowledge of the importance of the economic development process, highlighting three essential changes in the revolution: productivity, industrial and management. Focus to knowledge as a key driver of economic growth as a key resource in modern organizations. Identifies the main characteristics of the knowledge expression, which reflects elements of the knowledge economy overall expression levels. A description of the World Bank to the knowledge assessment methodology: the knowledge and the knowledge economy index. According to the World Bank published the information set Lithuania knowledge attainment rates among EU countries. Submitted analysis in the Knowledge Assessment Methodology structures of education, innovation, information and communication technology and economic freedom indices. Assessment reveals not only Lithuania consuming among the EU countries, but also in the Baltic countries. The aim of the article is to analyze the evolution of the concept of knowledge in modern economic theory, the importance of economic development, and the World Bank to provide the knowledge and the knowledge economy assessment methodology to determine the level of achievement of knowledge Lithuania EU context. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50506
Updated:
2019-03-10 19:27:01
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: