Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus : tekstas ir kontekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2012.
Pages:
190 p., [1] iliustr. lap
Series:
Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai; 6
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Jonas Lasickis; Etnografija / Ethnography; Kalvinistai / Calvinists; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Vertimas / Translation.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠi knyga skirta lietuvių mitologijos tyrimams ir Jono Lasickio veikalo apie žemaičių dievus interpretacijai. Ankstyvų lietuvių mitologijos šaltinių nėra gausu, tad turimieji verti nuolat skaityti ir interpretuoti. Lasickio knygelė, kurios nemenka dalis skirta pasakojimui apie žemaičių pagonybės reliktus, yra vienas tokių tekstų. Pirma šio mokslinio darbo dalis skiriama pačiam Lasickio tekstui ir jo analizei istoriniame bei religijų istorijos kontekste, antra – ištisinis etnologinis ir mitologinis šaltinio komentaras. Peržiūrint šaltinio tekstą bei vertimą, pateikiama platesnė Lasickio kūrinio analizė. Šioje knygoje taip pat skelbiamas naujas Lasickio veikalo vertimas į lietuvių kalbą. Lygiagrečiai su lietuvišku vertimu duodamas ir originalo tekstas, perteikiantis svarbiausias šaltinio ypatybes. Knygoje suteikiama žinių apie Lasickio gyvenimo kelią ir mokslinius darbus, kokiomis aplinkybėmis buvo sukurtas veikalėlis „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ (1615). Glaustai aptariami Lasickio dievavardžių tipai ir jų funkcijos. Teigiama, kad palyginti su kitais to meto Lietuvos mitologiją aptariančiais raštais, vienas didžiausių Lasickio knygelės privalumų yra tas, jog parodomos visos gyvenimo sakralizavimo sritys – ne tik gamtos gaivalų ar nuo jų priklausomos žemdirbystės, bet ir socialinės sferos, amatų, šeimos gyvenimo. Tai pirmas toks įvairiapusis senosios religijos paveikslas, atvaizduojantis ir žmogiškąją tikrovę.Reikšminiai žodžiai: Dievai; Etnografija; Jonas Lasickis; Kalvinistai; Kontekstas; Krikščionybė; Mitologija; Pasakojimas; Protestantizmas; Tekstas; Teologija; Vertimas; Žemaitija (Samogitia); Žemaičių dievai; Context; Ethnography; Johan Lasicii; John Lasicki; Samogitia, Calvinists, the Protestantism, gods, Christianity, mythology; Samogitian gods; Story; Text; Theology; Translation.

ENThis book is dedicated to the research of Lithuanian mythology and the interpretation of Jonas Lasickis’ work on Samogitian deities. The number of early sources of Lithuanian mythology is not vast; therefore, the available resources should be constantly read and interpreted. Lasickis’ book, a great part of which is dedicated to the narration about relics of the Pagan Samogitia, is one of such texts. The first part of this scientific work is dedicated to the very text by Lasickis’ and analysis thereof in the historian context and the context of the history of religions. The second part contains comments on the ethnological and mythological source. While reviewing the source text and translation thereof, a deeper analysis of Lasickis’ work is presented. This book also announces the Lithuanian translation of Lasickis’ work. The Lithuanian translation is presented with the original text conveying the key peculiarities of the source. The book provides information about Lasickis’ life path and scientific works, and the circumstances under which his work “Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus” [About Deities of Samogitians and Other False Christians] (1615) was created. Lasickis’ names of deities and their functions are briefly discussed. It is stated that in comparison with other then works discussing Lithuanian mythology, one of the greatest advantages of the book by Lasickis is the fact that is demonstrates all domains of life sacralisation, i.e. nature, agriculture, social field, crafts and family life. It is the first multidimensional picture of the old religion reflecting human reality as well.

ISBN:
9786094500107
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34336
Updated:
2017-05-30 08:34:05
Metrics:
Views: 104    Downloads: 3
Export: