Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II irIV)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II irIV)
Alternative Title:
Stone and Bronze Age camps in Karaviškės (the site Karaviškės 6, areas II and IV)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 25, p. 157-186
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV). Šios gyvenvietės tyrinėjimai parodė, kad, esant tam tikroms sąlygoms, radinių sankaupos smėlinėse gyvenvietėse archeologui leidžia kalbėti ne tik apie radinius, jų chronologiją ir kultūrinę priklausomybę, bet ir apie juos gaminusius ir naudojusius žmones, jų elgesį ir elgesio priežastis. Tipiškoje smėlinėje gyvenvietėje esti daug titnago radinių bei keramikos sankaupų. Ankstyvojo bronzos amžiaus plote II ir ankstyvojo neolito plote IV, ištyrus 30 m pakrantę, buvo užfiksuotos dvi sankaupos. Remiantis Dubos ežero nuosėdų žiedadulkių tyrimais, nustatyta, kad bronzos amžiaus pradžioje vandens telkinio krantuose plytėjo ganyklos bei augo reti mišrūs miškai ir krūmynai. Šiaurės rytų Lietuvos ankstyvojo bronzos amžiaus kompleksų osteologinėje medžiagoje yra randama naminių gyvulių kaulų. Mobilioji gyvulininkystė su žymia medžioklės ir žvejybos ir nežymia žemdirbystės reikšme bei pasisavinamasis ūkis su nedidele naminių gyvulių auginimo reikšme yra du labiausiai tikėtini ūkiniai tipai smėlingose Pietų Lietuvos vietovėse ankstyvajame bronzos amžiuje. Iš šių ūkinių tipų labiau tikėtinas yra pastarasis. Tarp radinių esantys strėlių antgaliai ir titnaginis durklas gali rodyti gyvulių augintojo - kario veiklos zoną.Reikšminiai žodžiai: Pietų Lietuva; Karaviškės; Akmens amžius; Bronzos amžius; Chronologija; Southern Lithuania; Stone Age; Bronze Age; Chronology.

ENThe article analyzes the campsites of the Stone and Bronze Age in Karaviškės (the 6th settlement of Karaviškės, areas II and IV). The studies of the settlement have shown that, in case of certain conditions, the accumulation of findings in sandy settlements allow for speaking of not only the findings, their chronology and cultural dependence, but also of the people, who made and used them, their behaviour and the reasons for their behavour. A typical sandy settlement has a lot of flint and ceramics articles. Two collections were noted in the early Bronze Age area II and early Neolith area IV, with the exception of the 30 m shore range. Referring to the studies of pollen of the precipitation of the Duba lake, it was established that at the beginning of the Bronze Age pastures existed on the shores of the lake and there were rare mixed woods and bushes. The osteopathic materials of the complexes of the early Bronze Age of the Northeastern Lithuania contain bones of domestic animals. Mobile stockbreeding with a significant importance of hunting and fishing and non-significant importance of farming and the appropriated economy with non-significant importance of stockbreeding are the two most likely types of economy in the sandy areas of the Southern Lithuania in the early Bronze Age. The latter of the types is most likely. The arrowheads and flint dagger, found among the articles can be an evidence of the zone of activities of a breeder – warrior.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15413
Updated:
2018-12-17 11:22:58
Metrics:
Views: 43    Downloads: 13
Export: