The First lake-dwellers of Lithuania : Late Bronze Age pile settlements on lake Luokesas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The First lake-dwellers of Lithuania: Late Bronze Age pile settlements on lake Luokesas
In the Journal:
Oxford journal of archaeology. 2005, Vol. 24, iss. 4, p. 381-403
Keywords:
LT
Bronzos amžius; Molėtai; Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTAtrastos vėlyvojo bronzos – ankstyvojo geležies amžiaus ežerų gyvenvietės Luokesų ežere (Molėtų rajone ) išsiskiria savo unikalia lokalizacija, chronologija ir statybos ypatumais, kurie gali pakeisti supratimą apie bendruomenes priešistorinėje Europoje. Luokesų ežere nuo 2000 metų atliekami povandeniniai archeologiniai ežerų gyvenviečių tyrimai, kurie yra pirmieji tokio pobūdžio tyrimai Lietuvoje. Gyvenvietės lokalizuotos ežero šiauriniame ir pietiniame krantuose, pagal vertikalių polių liekanas seklumose. Abi gyvenvietės skiriasi savo išplanavimu. Pirmoji gyvenvietė atitinka „klasikinės“ polinės gyvenvietės kriterijus, antroji interpretuojama kaip statinys-platforma, kurios paskirtį leis nustatyti tik tolesni tyrinėjimai. Nepaprastai gerai išlikusios organinės materialinės kultūros liekanos papildė negausiai tyrinėtų šio laikotarpio antžeminių gyvenviečių medžiagą. Atliktas radiokarboninis datavimas patvirtino, jog šios dvi gyvenvietės buvo apgyvendintos laikotarpyje tarp 800-400 m. pr.Kr. Būtent šiuo periodu daugelyje Europos vietovių ežerų gyvenvietės ėmė nykti. Mikromorfologinės analizės duomenimis atsekami vandens lygio svyravimai Luokesų ežere, tačiau konkretesnes išvadas galima pasiekti tik atlikus papildomus palinologinius tyrimus ir nustačius paleogeografines apyežerio sąlygas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Luokesos ežeras; Polinė gyvenvietė; Povandeninė archeologija; Bronzos amžius; Lake Luokesas; Pile settlement; Underwater archaeology; Bronze Age.

ENLake settlements of the early Bronze – the late Iron Age found in Luokesų Lake (Molėtai region) distinguish themselves for their unique localisation, chronology and peculiarities of construction, which can change understanding about communities in pre-historic Europe. Underwater archaeological investigations of lake settlements have been carried out in Luokesų Lake since 2000, which are the first investigations of such nature in Lithuania. The settlements are localised on the northern and southern banks. Both settlements differ in their planning. The first settlement corresponds to the criteria of a “classical” polar settlement; the second one is interpreted as a construction-platform whose purpose will be determined by further investigations. Especially well preserved remains of organic material culture supplemented material of overground settlements of that period, which were extensively investigated. Radiocarbon dating carried out confirmed that these two settlements were populated in the period between 800 and 400 BC. It was during that period that in the majority places in Europe lake settlements began to disappear. By means of the data of a micromorphological analysis fluctuations of the water level in Luokesų Lake are traced, however, more valid conclusions will be drawn after additional palinological investigations have been carried out and palaeographic conditions of the territory around the lake has been determined.

ISSN:
0262-5253
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3031
Updated:
2013-04-28 15:45:54
Metrics:
Views: 48
Export: