Lietuvos švietimo kaitos linkmės : (1988-2005)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos švietimo kaitos linkmės: (1988-2005)
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.
Pages:
184 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Bendrieji švietimo kaitos metmenys — Švietimo pertvarkos esmė ir raidos bruožai — Švietimo plėtotės gairės — Lietuvos švietimo plėtotė edukacinių Europos nuostatų kontekste — Visuminė ugdymo samprata — Švietimo pertvarka ir tautinės savimonės ugdymas — Lietuvos švietimo plėtotės ir ugdymo kokybės stebėsena — Kuriame modernią švietimo sistemą — Ugdymo turinio pertvarka — Pagrindinės ugdymo turinio pertvarkos kryptys — Ugdymo turinio integracija — Ugdymo integracija — Integruojamųjų ugdymo programų kūrimas: teorija ir praktika — Dorovinio ugdymo koncepcija — Dorinis ugdymas (integruojamoji programa) — Bendrosios mokslinės kultūros ugdymas (integruojamoji programa) — Lietuvių kalba pertvarkytoje Lietuvos mokykloje — Meninio ugdymo vieta integruotame mokyme — Naujų kaitos linkmių apmatai — Lietuvos švietimas XX ir XXI amžių sandūroje: OECD ekspertų vertinimas — Šiuolaikinė ugdymo turinio kaita prof. J. Laužiko integracijos idėjų požiūriu — Lietuvos pedagogų rengimo pertvarka europinės patirties kontekste — Lietuvos švietimas ir dabartis — Summary. The Directions of Educational Changes in Lithuania — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTKnygoje atskleidžiami teoriniai 1988 metais Lietuvoje prasidėjusios švietimo pertvarkos pagrindai. Aptariamos bendrosios švietimo kaitos linkmės, nagrinėjamos ugdymo turinio pertvarkos problemos, išryškinami Lietuvos ir kitų Europos šalių švietimo teorijoje ir praktikoje ryškėjančių naujų kaitos linkmių apmatai. [Iš leidinio]

ENThe book reveals the theoretical basis of the reform of education in Lithuania, which commenced in 1988, discusses the general directions of the changes of education, examines the problems of reforming of the content of education and highlights the guidelines of the new directions of development, manifesting in the theory and practice of education in Lithuania and other European countries.

ISBN:
9789986638803
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4823
Updated:
2021-01-28 20:26:35
Metrics:
Views: 68
Export: