Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės
Alternative Title:
Didactic problems of young adolescents’ non-formal physical education in school and their solution possibilities
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 3 (69), p. 57-62
Keywords:
LT
Didaktinės problemos; Jaunieji paaugliai; Neformalus fizinis ugdymas mokykloje.
EN
Didactic problems; Non - formal physical education in school; Non-formal physical education in school; Yong adolescents; Young adolescents.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo ir mokslo ministerijos 2008 m. inicijuoto tyrimo rezultatai parodė, kad visi tyrimo dalyviai (vaikai, tėvai, mokytojai, vadovai) kaip vieną iš pagrindinių problemų įvardijo tai, kad neformaliojo ugdymo veiklose sunku silpnesniems ir mažiau gabiems mokiniams. Mokslininkai daro išvadą, kad šios veiklos ypač naudingos mažesnio fizinio pajėgumo mokiniams, ir rekomenduoja ieškoti būdų, kaip įtraukti fiziškai silpnesnius vaikus į neformaliojo fizinio ugdymo (NFU) veiklą mokykloje. Tyrimo tikslas – nustatyti jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje didaktines problemas ir numatyti jų sprendimo galimybes. Tyrime dalyvavo šešios bendrojo ugdymo mokyklos, esančios įvairiose Lietuvos vietose ir skirtingų dydžių miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Šilutėje, Gargžduose. Buvo tirti 669 jaunieji paaugliai. Tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti, kad neformaliajame fiziniame ugdyme mokyklose yra didaktinių problemų, su kuriomis susiduria 11–13 metų paaugliai. Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje didaktinės sistemos elementai – mokymo tikslas, turinys, principai – tik iš dalies tenkina vaikų poreikius ir atitinka šių dienų konceptualiąsias neformaliojo fizinio ugdymo nuostatas. Nustatyta, kad nėra ryšio tarp miesto, kuriame jaunieji paaugliai dalyvauja neformaliajame fiziniame ugdyme, ir neformaliojo ugdymo tikslo. Vidutinis ryšys išryškėjo tarp miesto ir galimybės dalyvauti neformalioje veikloje bei domėjimosi vaikų poreikiais.

ENResults of the research initiated by the Ministry of Education and Science in 2008 show that one of the most important problems indicated by all participants of the research (children, parents, teachers, and directors) is that the activities of non-formal education are too hard to weak and less capable pupils. The researchers make a conclusion that the activities are especially useful to pupils of lower physical ability and recommend looking for ways to involve physically weaker children into the activities on non-formal physical education (NFPE) in schools. An aim of the research is to indicate didactic problems of the non-formal physical education of the young teenagers in schools and to provide the ways to solve them. The research involved six comprehensive schools in different places of Lithuania and in towns of different territory: Vilnius, Klaipėda, Alytus, Šilutė, and Gargždai; and 669 young teenagers. The results show that there are didactic problems related to teenagers who are 11–13 years old in non-formal physical education at schools. The elements (aim, curriculum and principles of education) of didactic systems applicable to young teenagers during non-formal physical education at schools only partially meet the needs of children and nowadays conceptual attitudes regarding the non-formal physical education. It was established that there is no relation between towns in which young teenagers are involved into non-formal physical education and the aim of non-formal education. An average relation was noticed between the town and the possibility to be involved into non-formal activities and interest into the needs of children.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43763
Updated:
2018-12-17 00:02:31
Metrics:
Views: 84
Export: