Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikis bei galimybės dalyvaujant profesinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų tobulinimo poreikis bei galimybės dalyvaujant profesinėje veikloje
Alternative Title:
Demand and possibilities of improving competencies of pedagogues of pre-school education institutions, participating in professional activities
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2012, Nr. 18, p. 12-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas; Mokymosi būdai; Neformalusis mokymasis; Ikimokyklinio ugdymo specifika; Pre-school education pedagogue; Ways of learning; Non-formal learning; Specificity of preschool education.
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Neformalusis mokymasis.
EN
Non-formal learning; Specificity of preschool education; Ways of learning.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo politikai akcentuoja būtinybę kelti pedagogo darbo prestižą, todėl labai svarbios pedagogų kompetencijos bei kvalifikacija. Tai reikalauja nuolatinio tobulinimosi ir atsinaujinimo, tad ikimokyklinio ugdymo specialistų mokymasis neatsiejamas nuo profesinės veiklos. Jis apima tris ugdymosi būdus – formalųjį, neformalųjį ir informalųjį. Atlikus mokslinės, metodinės literatūros analizę, pastebėta, kad šiuo metu ikimokyklinio ugdymo specialistai profesinę kompetenciją tobulina (ugdo) derindami visas šias formas, tačiau valstybės institucijų vis dar oficialiai neįteisintas informaliuoju būdu įgytų žinių pripažinimas. Tai suteikia galimybę kurti naują ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimo modelį. [Iš leidinio]

ENPoliticians of education of Lithuania emphasise the necessity to raise the prestige of the pedagogue’s work; therefore, pedagogues’ competence and qualification become particularly significant. This requires constant improvement and renewal; thus, learning of specialists of pre-school education becomes an integral part of their professional activity. Pedagogues’ learning combines three ways: formal, non-formal and informal learning. Having carried out the analysis of scientific, methodical literature, it was noticed that currently preschool education specialists are improving their professional competence combining all three ways of learning but there is no official or legitimated national or institutional model acknowledging knowledge acquired in the informal way. This creates a possibility for designing a new model for improving competencies of pre-school education pedagogues. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43907
Updated:
2018-12-17 13:23:19
Metrics:
Views: 63    Downloads: 29
Export: