Ikimokyklinio ugdymo kokybės valdymo prasmių kontekstualizavimasis Lietuvos respublikos švietimo dokumentuose = Contextualisation of meanings of quality management of preschool education in the documents of education of the republic of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo kokybės valdymo prasmių kontekstualizavimasis Lietuvos respublikos švietimo dokumentuose =: Contextualisation of meanings of quality management of preschool education in the documents of education of the republic of Lithuania
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 11, p. 116-134
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo kokybė; Kokybės valdymas; Kontekstualizavimasis; Lietuvos Respublikos švietimo dokumentai.
EN
Contextualization; Education documents of the Republic of Lithuania; Quality management; Quality of preschool education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama, kaip LR Švietimo dokumentuose kontekstualizuojasi ikimokyklinio ugdymo kokybės valdymo prasmės. Dokumentas yra suprantamas, kaip kokybės procesą, rezultatą bei jo valdymo prasmes atskleidžiantis teorinis–empirinis konstruktas. Jo prasmių supratimas nukreipia vadybininkus ir pedagogus veikti, suteikia galimybę suvokti bei įprasminti ikimokyklinio ugdymo kokybės valdymą kaip šiuolaikinio Lietuvos švietimo politinę strateginę kryptį. Tyrimas atskleidė, kad LR Švietimo dokumentų turinys nukreiptas į pageidaujamų veiksmų sistemą bei jų logiką. Jie yra siejami su kokybe, kaip strategine kryptimi, kokybe, reiškiančia efektyvumą (ugdymo proceso, vaiko priežiūros, tėvų dalyvavimo, specialistų pagalbos formų tobulinimas, vaiko pasirinkimo veiklai galimybių plėtimas). Kokybė kontekstualizuojama per tėvų kaip vartotojų poreikių tenkinimo galimybes (proceso rezultato prasme), per ugdymo rezultatus, kurie apima visybinį vaiko raidos skatinimą bei jo pasiekimus įvairioje veikloje. Kokybės samprata siejama su atitikimu ugdymo tikslų vartotojų poreikių, kurie susiję su rezultatų įgyvendinimu ar efektyvios veiklos siekiais. Kokybė taip pat įprasminama per patrauklumą, tinkamumą ugdymo kaip paslaugos, teikiamos šeimai ir vaikui. Kokybė suprantama kaip savaime reikšminga strateginė ugdymo kaitos kryptis, kuri apima sudėtingą ikimokyklinių įstaigų organizacinę veiklą, viešųjų ryšių veiksmus, ikimokyklinių įstaigų modernizavimo procesus.

ENThe article reveals how the meanings of quality management of preschool education are decontextualised in education documents of the Republic of Lithuania. The document is understood as theoretical-empirical construct revealing quality process, results and its meanings of management. Perception of its meanings directs managers and pedagogues towards activities, provides opportunity to understand and give sense to quality management of preschool education as political-strategic direction of modern Lithuanian education. Content analysis of the most important education documents of the Republic of Lithuania helped to answer the questions: how quality is perceived, under what conditions it can be managed. Examples of documents' content analysis are demonstrated and conclusions about significance of quality and its management are formulated. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20703
Updated:
2018-12-17 12:21:13
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: