Priešmokyklinio ugdymo valdymo funkcijų kontekstualizavimasis Lietuvos Respublikos švietimo politikos strateginėse kryptyse = Contextualisation of preparatory pre-school education management functions in the strategic trends of the policy of education of the Republic of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Priešmokyklinio ugdymo valdymo funkcijų kontekstualizavimasis Lietuvos Respublikos švietimo politikos strateginėse kryptyse = Contextualisation of preparatory pre-school education management functions in the strategic trends of the policy of education of the Republic of Lithuania
Alternative Title:
Contextualisation of preparatory pre-school education management functions in the strategic trends of the policy of education of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 10, p. 91-110
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
priešmokyklinio ugdymo; sistema; valdymas; švietimo politikos strateginio; valdymo kryptys
EN
the system of preparatory pre-school; education; management; strategic management; trends of the policy of education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama priešmokyklinio ugdymo valdymo sistemos funkcijų kontekstualizavimosi problema Lietuvos Respublikos švietimo politikos strateginio valdymo kryptyse. Tai atskleidžiama atliekant kokybinį {content analysis) Lietuvos Respublikos švietimo dokumentų, reglamentuojančių priešmokyklinio ugdymo sistemos veiklą, tyrimą. Remiantis teorine analize bei kokybinio tyrimo rezultatais formuluojamos išvados, kad priešmokyklinio ugdymo sistemoje gali būti sėkmingai taikomi bendrieji sistemų vadybos principai; valdymo reformos įgyvendinimo priemonės ir strategijos labai priklauso nuo valstybės politinio konteksto. Įvertinus priešmokyklinio ugdymo valdymo sistemos atitikties rodiklius valstybės švietimo strateginės plėtotės modelyje galima teigti, kad valdymas yra funkcinio pobūdžio, nes akcentuojamos paskiros funkcijos, stokojama sisteminio požiūrio į valdymą. Švietimo politikos vaidmuo ugdymo institucijose vis dar reaktyvus ir operatyvinis. Formuojant valdymo strategijas darnios politikos kontekste turi reikštis ir darni vadyba, tačiau šių tendencijų nepaisoma. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problem of contextualisation of the functions of preparatory pre-school education management system in the strategic management trends of the policy of education of the Republic of Lithuania. This is disclosed through the content analysis of the documents on education of the Republic of Lithuania, regulating the activities of preparatory pre-school education system. Based on the theoretical analysis and the results of the content analysis it was concluded that general management principals of systems can be successfully applied in the system of preparatory pre-school education; measures and strategies for the implementation of management reform considerably depend on the political context of the state. The evaluation of the correspondence indicators of preparatory pre-school education management system in the model of strategic development of the state's education enabled to state that management is of functional type because separate functions are emphasized and there is a lack of systemic attitude to management. The role of the policy of education in educational institutions is still responsive and operational. Forming management strategies in the context of accordant policy, accordant management must also manifest itself, however, these tendencies are not regarded. [From the publication]

ISSN:
1822-119X, 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16145
Updated:
2018-12-17 12:14:34
Metrics:
Views: 11
Export: